Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vervoer naar school

Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Misschien komt u in aanmerking voor leerlingenvervoer. U vraagt leerlingenvervoer aan bij de gemeente.

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door:

 • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind
 • een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer
 • de gemeente zorgt voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi

Voor leerlingenvervoer komen in aanmerking:

 • leerlingen in het speciaal onderwijs (SO)
 • leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO);
 • leerlingen van een speciale school voor basisonderwijs (SBO);
 • gehandicapte leerlingen in het gewone basis- en voortgezet onderwijs;
 • leerlingen die een gewone basisschool bezoeken op basis van geloofs- of levensovertuiging en die daarvoor verder moeten reizen.

Als uw kind aangepast vervoer nodig heeft, kan de gemeente om een eigen bijdrage vragen. Dit hangt af van uw inkomen.

Bij de aanvraag voor leerlingenvervoer heeft u nodig:

 • geldig identiteitsbewijs
 • burgerservicenummer van uw kind
 • burgerservicenummer aanvrager
 • bankrekeningnummer inclusief IBAN-code
 • loonstrookje / IB60 formulier (inkomensverklaring)
 • adres van de school

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Wijzigt er iets in het bestaande vervoer? Bijvoorbeeld omdat uw kind meer of minder dagen naar school gaat? Of omdat uw kind naar een andere school gaat? Geef dit dan aan ons door. U dient hiervoor een nieuwe aanvraag voor leerlingenvervoer in. Omdat er iets is veranderd, is uw huidige beschikking niet meer geldig. Wij bekijken uw aanvraag daarom opnieuw.