Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Akkerranden inzaaien

De gemeente Rijssen-Holten roept inwoners op om mee te helpen met het verhogen van de biodiversiteit in onze gemeente. Daarom kunnen inwoners dit jaar een bloemenmengsel aanvragen voor akkerranden, of een suggestie doen voor het inzaaien van bermen en gazons binnen de bebouwde kom.

Via het digitale formulier kunt u een aanvraag indienen voor het inzaaien van een bloemenmengsel langs uw akkerrand. Ook staan we open voor suggesties voor het inzaaien van een gazon binnen de bebouwde kom.
Voor bewoners binnen de bebouwde kom zijn er zakjes met bloemenzaad voor eigen tuin beschikbaar. Inwoners kunnen deze ophalen bij de gemeentewerf in Rijssen, Daltonstraat 2, op 20 en 21 april van 8.30 tot 12.00 uur en 13.00 en 17.00 uur. Dit kan zolang de voorraad strekt.

Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

U kunt een aanvraag doen voor akkerranden buiten de bebouwde kom of suggesties doorgeven voor bermen buiten de bebouwde kom en gazons binnen de bebouwde kom. Hieronder ziet u wat u voor deze verschillende aanvragen door moet geven. Hiervoor kunt u het digitale formulier gebruiken.

Geef uw aanvraag door voor 19 april. Er zijn geen kosten verbonden aan deze actie.

Aanvraag akkerranden buiten de bebouwde kom

  • Doe een aanvraag via het digitale formulier
  • Beschrijf de locatie: om welk stuk grond gaat het precies?
  • De oppervlakte is minimaal 250m2 en maximaal 1000 m2
  • Voeg bij voorkeur een schets, tekening of foto toe
  • De gemeente beoordeelt of de locatie in uw aanvraag geschikt is

Aanvraag bermen buiten de bebouwde kom

  • Geef uw suggestie door via het digitale formulier
  • De gemeente beoordeelt of de berm geschikt is

Gazons binnen de bebouwde kom

  • Geef uw suggestie door via het digitale formulier
  • De gemeente beoordeelt of de locatie geschikt is

De gemeente maakt de grond klaar en zaait het mengsel in, in samenwerking met Greun Hoolt’n en IVN. De voorbereidingen starten in maart. Het inzaaien van de bloemenmengels gebeurt half april tot begin mei.

Bloemenmengsel akkerranden

Het bloemenmengsel bestaat uit meerjarige plantensoorten en enkele 1-jarige kruiden. Zo zitten er onder andere 4 graansoorten en onder andere klaproos, gele mosterd, korenbloem en boekweit in het mengsel. Bloeiende akkerranden hebben een positieve invloed op de biologische bestrijding van ziekten en plagen, de vergroting van de biodiversiteit, overwinteringsmogelijkheid voor kleine beestjes en insecten, de populatie van vlinders, bijen en hommels én op de landschappelijke en recreatieve waarden van ons landschap.

Bloemenmengsel bermen en gazon binnen de bebouwde kom

Het bloemenmengsel voor de bermen is een bloemrijk meerjarig bermmengsel met 1-, 2- en meerjarige soorten inclusief grassen voor extra stevigheid aan de bermen. Het mengsel is kleurrijk en zeer interessant voor insecten. Het mengsel bereikt een hoogte van 70 tot 80 centimeter. Hierdoor is het geschikt voor toepassing bij wegen en in bermen, met het oog op de verkeersveiligheid.