Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Groenstroken en restgronden

Soms verkoopt de gemeente groenstroken. Ligt uw woning en perceel naast een groenstrook? Dan kunt u een aanvraag indienen om deze groenstrook of een gedeelte daarvan te kopen. Voor Rijssen en Holten is een nieuwe groenstructuurvisie in voorbereiding. Tot aan de vaststelling van de nieuwe groenstructuurvisie gaat de gemeente terughoudend om met de verkoop van openbaar groen.

Voor uw aanvraag heeft u onder andere nodig:

  • het kavel- en sectienummer;
  • de geschatte lengte en breedte van de groenstrook of restgrond;
  • een situatieschets.