Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bomen kappen

Het omhakken of rooien van bomen is niet in alle situaties zomaar toegestaan. Hiervoor kan een vergunning nodig zijn. Ook stevig snoeien valt hieronder. U heeft geen vergunning nodig als u een boom wilt kappen die binnen de bebouwde kom staat en de boom niet voorkomt op de kaart en lijst met waardevolle bomen. Als u een boom wilt kappen die wel op de kaart en/of lijst met waardevolle bomen staat heeft u een vergunning nodig. Ook als u een boom wilt kappen die buiten de bebouwde kom staat heeft u meestal een vergunning nodig. Deze vergunning heet de omgevingsvergunning voor een werk of werkzaamheden. Let hier goed op bij het invullen van het aanvraagformulier, u kiest dan niet voor het onderdeel “KAPPEN”, maar voor het onderdeel “WERK OF WERKZAAMHEDEN” uitvoeren.

Klik op de afbeelding voor een grotere versie van de kaart

Hoe werkt het aanvragen van een vergunning?

Zo vraagt u een vergunning voor het kappen van een boom aan:

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningcheck.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft onder andere door: wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje)
  • hoe groot de boom is
  • waar de boom staat (adres)
  • uw reden om te willen kappen
  • als u niet de eigenaar bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom

Wachten met kappen

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. Als de vergunning is verleend, moet u 6 weken wachten voordat u de werkzaamheden mag uitvoeren. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden bezwaar indienen tegen de verleende vergunning. Als er gevaar is, en wachten niet verantwoord is, kunt u dit aangeven. De burgemeester kan dan eventueel toestemming geven voor directe noodkap.

De kosten voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag zijn € 112,-.