Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Wet goed verhuurderschap

Per 1 juli 2023 is Wet goed verhuurderschap ingegaan. Deze wet bevat regels voor een betere verhouding tussen huurder en verhuurder. Hieronder valt onder andere dat:

  • een verhuurder een woning transparant verhuurt
  • er een schriftelijke huurovereenkomst is
  • er schriftelijk informatie over rechten en plichten beschikbaar is
  • als er arbeidsmigranten gehuisvest worden, dan is er afzonderlijk van elkaar een huurovereenkomst en een arbeidsovereenkomst
  • de informatievoorziening van de verhuurder aan de huurder is beschikbaar in de taal die de voorkeur heeft van de arbeidsmigrant.

Huurders die klachten hebben over ongewenst verhuurgedrag, kunnen dit melden via het online formulier. Houdt u bij het aangaan van een huurovereenkomst rekening met de verscherpte voorwaarden voor verhuur?