Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stemmen tellen

Op 6 juni om 21.00 uur sluit de stemming. Daarna starten de leden van de stembureaus met het tellen van de stemmen. U mag hiernaar komen kijken. De voorzitter van het stembureau zorgt ervoor dat het tellen goed verloopt.

Het tellen van de stemmen werkt als volgt:

 • De leden van het stembureau tellen eerst alle stempassen, kiezerspassen en volmachten. Het totaal hiervan is het aantal kiezers dat is toegelaten tot de stemming.
 • Daarna openen en legen zij de stembus.
 • Ze vouwen de stembiljetten open en sorteren ze per lijst.
 • Daarna tellen zij de stemmen per lijst en per kandidaat. Ook tellen zij het aantal blanco en ongeldige stemmen.
 • De voorzitter rekent het totaal aantal uitgebrachte stemmen uit. Dit aantal moet hetzelfde zijn als het aantal kiezers dat mocht stemmen. Als deze aantallen niet hetzelfde zijn, tellen de stembureauleden opnieuw. Als het verschil blijft bestaan, maakt de voorzitter daarvan een aantekening op het proces-verbaal.
 • De voorzitter schrijft alle aantallen op in het proces-verbaal. Als kiezers bezwaren hebben gemaakt, schrijft de voorzitter die ook op in het proces-verbaal.

Controle van de stemmen

 • Het gemeentelijk stembureau controleert op 7 juni alle processen-verbaal van de stembureaus. Als daar fouten in staan, doet het gemeentelijk stembureau een hertelling.
 • Daarna stelt het gemeentelijk stembureau de uitkomst van de verkiezingen binnen de gemeente vast.
 • Het gemeentelijk stembureau maakt een proces-verbaal op. Alle aantallen staan hierin. Ook alle bezwaren van kiezers staan hierin. Dit proces verbaal wordt op maandag 10 juni getekend.

Het tellen van de stemmen is openbaar. U bent welkom om te komen kijken. Ook de media mogen daarbij zijn. Bij tellen van de stemmen gelden een aantal regels:

 • Het tellen van de stemmen is openbaar. U bent welkom om te komen kijken. Ook de media mogen aanwezig zijn.
 • Het tellen wordt uitsluitend verricht door leden van het stembureau en tellers die zijn benoemd of aangewezen door de gemeente.
 • Als u denkt dat er iets niet goed verloopt tijdens het tellen van de stemmen, dan geeft u dat aan bij de voorzitter van het stembureau. Deze maakt hiervan een aantekening in het proces-verbaal.
 • U mag het telproces en de stembureauleden niet hinderen.
 • U mag aantekeningen, foto’s en video’s maken als u daar toestemming voor heeft gekregen.
 • U mag een foto maken van het proces-verbaal met daarop de aantallen. Dit mag pas nadat het proces-verbaal is ondertekend door de leden van het stembureau. Er mogen geen foto’s worden gemaakt van de handtekeningen van de leden van het stembureau.