Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Erfgoed

Hier vindt u informatie over ruimtelijk erfgoed. De belangstelling voor ons erfgoed is groter dan ooit. En terecht: ons erfgoed vertelt waar we vandaan komen en vormt op die manier een belangrijk deel van onze identiteit.

Erfgoed verwijst naar sporen uit het verleden die nog steeds zichtbaar en tastbaar zijn in het heden. Er zijn verschillende soorten erfgoed, waaronder onroerend erfgoed zoals monumenten, archeologische vindplaatsen en het culturele landschap. Ook roerend erfgoed, zoals kunstvoorwerpen in musea, en immaterieel erfgoed, zoals verhalen en tradities die bijdragen aan de identiteit van een gemeenschap, vallen hieronder.

Deze webpagina richt zich specifiek op het onroerend erfgoed dat een ruimtelijke component heeft, zoals oude gebouwen en landschappen. Het behandelt op dit moment niet het roerend en immaterieel erfgoed.

Erfgoed

Een overzicht van het erfgoed en de activiteiten rondom erfgoed in de gemeente.

Erfgoedbescherming

Hier vindt u alle informatie over erfgoedbeleid en de bescherming van erfgoed.

Erfgoedeigenaren

Hieronder vindt u informatie voor eigenaren van monumenten en ander erfgoed.