Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gemeentebelang

De fractie van Gemeentebelang in de hal van het gemeentehuis, met van links naar rechts: Erik Alberda, Jan Beunk, Jolanda Bronsvoort-Scholman, Arjan Tuijnder, Jannette Haverslag-Pekkeriet, Sander ter Harmsel.
Fractie Gemeentebelang

Algemene informatie

Een onafhankelijke partij, zonder Haagse beïnvloeding.
Oorspronkelijk uit Holten, nu gericht op de hele gemeente.
Succesvolle bestuursverantwoordelijkheid is onze ervaring en ambitie.
Kernbegrippen : 

  • Open en helder besturen, zorgen voor transparante besluitvorming.
  • Bij  beleidsontwikkelingen de belanghebbenden vroegtijdig betrekken.
  • Luisteren en reageren. Weten wat er speelt en dat behandelen.
  • Bij lastige keuzes het algemeen belang prefereren  boven individueel belang.
  • Samenwerken bevorderen, streven naar het haalbare en zoeken naar consensus.
  • Idealisme vertalen naar praktische oplossingen.
  • Voor welzijn en welvaart stimuleren van een gunstig ondernemersklimaat in alle sectoren.
  • Aandacht voor de ontwikkeling van jeugdig talent en het helpen van de echt zwakkeren.  
  • Ons sportbeleid is gericht op het stimuleren van deelname door zowel jong en oud.

Leden Gemeentebelang

Arjan Tuijnder

Gemeentebelang

Sander ter Harmsel

Gemeentebelang

Jan Beunk

Gemeentebelang

Erik Alberda

Fractievoorzitter Gemeentebelang