Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gemeentelogo en gemeentewapen

Aan het gebruik van het gemeentelogo of gemeentewapen van de gemeente Rijssen-Holten zijn regels verbonden. Hiervoor is vooraf toestemming nodig van team Communicatie. Wilt u het gemeentelogo of gemeentewapen gebruiken? Stuur dan een mail naar communicatie@rijssen-holten.nl en leg hierin uit waarvoor u het logo of wapen wilt gebruiken.

Het gemeentelogo is een uniek en herkenbaar beeld van de gemeente. Het is beschermd, de gemeente heeft het auteurs- en merkrecht. Daarom is het gebruik van het logo door particulieren, verenigingen, bedrijven of instanties zonder toestemming van de gemeente niet toegestaan. Externe partijen of organisaties mogen het gemeentelogo alleen gebruiken om aan te geven dat de gemeente subsidie geeft, samenwerkingspartner of opdrachtgever is.

Het logo van de gemeente Rijssen-Holten bestaat uit een woordmerk van strakke schreefloze letters  en een beeldmerk van halfronde vormen. De kleuren van het logo zijn donkerblauw en paars, een combinatie van koel en zakelijk met warm en dynamisch.

Gemeentewapen

Het wapen van Rijssen-Holten is het gemeentelijke wapen van onze gemeente. Het wapen werd bij Koninklijk Besluit op 18 augustus 2004 aan de gemeente verleend. De omschrijving luidt: “Gedeeld; I in azuur een rijstak van goud; II in goud drie zwijnskoppen van keel met slagtanden van zilver, boven elkaar geplaatst. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren.”

Het wapen bestaat uit een combinatie van de gouden tak van Rijssen en de zwijnenkoppen van Holten. De tak van Rijssen komt voor op een zegelafdruk uit 1511. Het is een sprekend wapen. “Riessen” ofwel boomtoppen van gevallen bomen wezen naar het het oosten, de “Holten” ofwel stammen wezen naar het westen. Rijssen ontstond ten oosten van het moeras, Holten aan het westen daarvan. Over de herkomst van de Holtsense zwijnenkoppen is niets bekend.

Als gemeente gebruiken we het gemeentewapen af en toe. Bijvoorbeeld bij de communicatie over 775 jaar stad Rijssen.

Bij de afweging voor het gebruik kijkt team Communicatie onder andere naar de volgende punten:

  1. Er is een duidelijke band tussen de aanvrager en/of zijn product en de gemeente Rijssen-Holten.
  2. Het brengt de gemeente Rijssen-Holten positief onder de aandacht.
  3. Het wekt niet de indruk dat de productie/handel onder verantwoordelijkheid van de gemeente gebeurt.

Heeft u vragen over (het gebruik van) het gemeentelogo of gemeentewapen? Stuur dan een mail naar communicatie@rijssen-holten.nl.