Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Inspreken bij raads- of commissievergaderingen

Wilt u inspreken tijdens een raads- of commissievergadering? Hieronder vindt u meer informatie over het spreekrecht, hoe u zich hiervoor kunt aanmelden en hoe dit tijdens de vergadering verloopt.

Meer informatie vindt u in het reglement van orde van de raad en de verordening op commissies.

Bij een openbare raads- of commissievergadering krijgt u als inwoner de mogelijkheid om in te spreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Bij een openbare commissievergadering kunt u ook inspreken op een onderwerp dat niet op de agenda staat, maar wel bij de vergaderende commissie hoort. De griffier kan u hier meer informatie over geven.

U kunt zich aanmelden om in te spreken door contact op te nemen met de griffie via (0548) 854 530 of griffie@rijssen-holten.nl. Graag willen wij het volgende van u weten:

 • naam
 • telefoonnummer
 • adres
 • het onderwerp waar u over wilt spreken

Wij adviseren u om uw standpunten vooraf te mailen naar griffie@rijssen-holten.nl. Wij kunnen uw standpunten dan voor de vergadering delen met de raads- of commissieleden. Tijdens de inspraak kunt u dan kort een samenvatting geven van uw inbreng.

Inspreken tijdens een vergadering werkt als volgt:

 • De voorzitter geeft aan dat u gebruikmaakt van het spreekrecht. Hij roept u op plaats te nemen achter het spreekgestoelte.
 • U krijgt maximaal 5 minuten om de raads- of commissieleden toe te spreken.
 • Na de 5 minuten kunnen de raads- of commissieleden korte, verhelderende vragen stellen. Er vindt geen discussie plaats.
 • Bij een commissievergadering krijgt u na het antwoord van het college nog een keer de mogelijkheid om te spreken. U krijgt dan aan het begin van de tweede termijn maximaal 2 minuten om de commissieleden toe te spreken en te reageren op wat er is gezegd.

Nee, u kunt niet inspreken bij agendapunten over:

 • een besluit van het gemeentebestuur waar bezwaar of beroep tegen is of is geweest;
 • benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen;
 • gedrag waar een klacht over kan of kon worden ingediend op grond van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht;
 • notulen van een raadsvergadering;
 • opiniërende behandeling van principeverzoeken tot wijziging van bestemmingsplannen bij commissievergaderingen.

Van raads- en commissievergaderingen maken wij beeld- en geluidsopnamen. Die zenden wij uit via raad.rijssen-holten.nl/uitzendingen. Wilt u de vergadering bezoeken, maar niet in beeld komen? Neem dan plaats op het balkon om de vergadering te volgen.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zijn of haar mening bekend kan maken aan de gemeenteraad of commissie. In het kader van de privacywetgeving kunt u uw mening bekend maken zonder dat er opnames van uw worden gemaakt. U kunt uw inspraakreactie dan schriftelijk delen met de raads- en commissieleden. U kunt ook iemand anders voor u laten inspreken. Op die manier kunt u uw mening alsnog onder de aandacht brengen van de gemeenteraad of commissie.