Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar de vorige pagina

Ben Beens

Wethouder

Portefeuille

Jeugd en Onderwijs

 • Jeugdzorg
 • Kinderopvang
 • Jeugd- en jongerenwerk
 • Leerlingenvervoer
 • Onderwijs en zorg

Samen zorgen

 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Publieke gezondheid
 • Preventieakkoord
 • Ouderenzorg
 • Maatschappelijke dienstverlening
 • Maatschappelijk werk
 • Vrijwilligersbeleid

Duurzaamheid

 • Duurzaamheidsbeleid
 • Milieubeleid

Projecten

 • Wijk van de Toekomst
 • Duurzaamheid (samen met de samenleving zoeken naar alternatieve vormen van energie-ontwikkeling)
 • Thuisnabij onderwijs/vermindering leerlingenvervoer

Verbonden partijen

 • Samen Twente
 • Ter Horst Engberts stichting

Contactpersoon deelnemingen

 • Twence

Nevenfuncties

Nevenfunctie Bezoldigd/onbezoldigd Ambtshalve (ja/nee)
Bestuurslid van het informatiecentrum Canadese begraafplaats HoltenOnbezoldigdNee
Bestuurslid Stichting Canadian War GravenOnbezoldigdNee
Voorzitter Platform WO II OverijsselOnbezoldigdNee
Bestuurslid Ter Horst-Engberts StichtingOnbezoldigdJa
Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling GezondheidOnbezoldigdJa
Voorzitter Auditcomité Openbaar Lichaam GezondheidOnbezoldigdJa
Bestuurslid zijdehoenclub NederlandOnbezoldigdNee

Onkostenvergoeding en incidentele geschenken

De onkostenvergoedingen en incidentele geschenken met een waarde hoger dan € 50,- die het college van Rijssen-Holten ontvangt zijn openbaar en vindt u terug op de pagina Overzicht onkostenvergoedingen en incidentele geschenken. Oudere overzichten van onkostenvergoedingen vindt u in het ArchiefWeb.