Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar de vorige pagina

Ben Beens

Wethouder

Portefeuille

Inwoners, Organisatie en Bestuur

 • Personeel en Organisatie

Jeugd en Onderwijs

 • Jeugdzorg
 • Kinderopvang
 • Jeugd- en jongerenwerk
 • Leerlingenvervoer

Samen zorgen

 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Publieke gezondheid
 • Preventieakkoord
 • Ouderenzorg
 • Maatschappelijke dienstverlening
 • Maatschappelijk werk
 • Vrijwilligersbeleid

Duurzaamheid

 • Duurzaamheidsbeleid
 • Milieubeleid

Projecten

 • Wijk van de Toekomst
 • Duurzaamheid (samen met de samenleving zoeken naar alternatieve vormen van energie-ontwikkeling)
 • Thuisnabij onderwijs/vermindering leerlingenvervoer

Verbonden partijen

 • Samen Twente
 • Soweco (samen met wethouder Tijhof)
 • Ter Horst Engberts stichting

Nevenfuncties

Nevenfunctie Bezoldigd/onbezoldigd Ambtshalve (ja/nee)
Bestuurslid van het informatiecentrum Canadese begraafplaats HoltenOnbezoldigdNee
Bestuurslid Stichting Canadian War GravenOnbezoldigdNee
Voorzitter Platform WO II OverijsselOnbezoldigdNee
Bestuurslid Ter Horst-Engberts StichtingOnbezoldigdJa
Lid Dagelijks Bestuur SowecoOnbezoldigdJa
Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling GezondheidOnbezoldigdJa
Voorzitter Auditcomité Openbaar Lichaam GezondheidOnbezoldigdJa
Bestuurslid zijdehoenclub NederlandOnbezoldigdNee

Onkostenvergoeding en incidentele geschenken

De onkostenvergoedingen en incidentele geschenken met een waarde hoger dan € 50,- die het college van Rijssen-Holten ontvangt zijn openbaar en vindt u hieronder terug. Oudere overzichten van onkostenvergoedingen vindt u in het ArchiefWeb.