Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar de vorige pagina

Bert Tijhof

Wethouder

Portefeuille

Jeugd en Onderwijs

 • Onderwijshuisvesting
 • Leerplicht inclusief handhaving
 • Voor- en vroegschoolse educatie
 • Onderwijsachterstandenbeleid
 • Volwasseneneducatie
 • Onderwijs en zorg

Samen Zorgen

 • Minderhedenbeleid
 • Statushouders
 • Integratie

Sport

 • Sportvisie
 • Breedtesport
 • Sportraad
 • Sportakkoord

Ondernemen en Werk

 • Economische zaken (samen met burgemeester Hofland)
 • Horecabeleid (samen met burgemeester Hofland)
 • Industrieterreinen
 • Detailhandel
 • Participatie 
 • Kwijtschelding
 • Terugvordering (IOAW/IOAZ)

Projecten

 • Bezuinigingen Sociaal Domein (samen met wethouders Been en De Koff)
 • Integraal kindcentrum
 • Waerdenborch/Diessenplas
 • Oekraïne (samen met burgemeester Hofland)

Verbonden partijen

 • Soweco (samen met wethouder Beens)
 • Stadsbank Oost Nederland
 • Stichting Twenteboard/Boss

Nevenfuncties

Nevenfunctie Bezoldigd/onbezoldigd Ambtshalve (ja/nee)
Lid Algemeen Bestuur SowecoOnbezoldigdJa
Lid Algemeen Bestuur Stadsbank Oost NederlandOnbezoldigdJa
Bestuurslid ChristenUnie bestuurdersverenigingOnbezoldigdNee
Lid TwenteboardOnbezoldigdJa

Onkostenvergoeding en incidentele geschenken

De onkostenvergoedingen en incidentele geschenken met een waarde hoger dan € 50,- die het college van Rijssen-Holten ontvangt zijn openbaar en vindt u terug op de pagina Overzicht onkostenvergoedingen en incidentele geschenken. Oudere overzichten van onkostenvergoedingen vindt u in het ArchiefWeb.