Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar de vorige pagina

Bert Tijhof

Wethouder

Portefeuille

Jeugd en Onderwijs

 • Onderwijshuisvesting
 • Leerplicht inclusief handhaving
 • Voor- en vroegschoolse educatie
 • Onderwijsachterstandenbeleid
 • Volwasseneneducatie

Samen Zorgen

 • Minderhedenbeleid
 • Statushouders
 • Integratie

Sport

 • Sportvisie
 • Breedtesport
 • Sportraad
 • Sportakkoord

Ondernemen en Werk

 • Economische zaken (samen met burgemeester)
 • Horecabeleid (samen met burgemeester)
 • Industrieterreinen
 • Detailhandel
 • Participatie 
 • Kwijtschelding
 • Terugvordering (IOAW/IOAZ)

Projecten

 • Integraal kindcentrum
 • Waerdenborch/Diessenplas
 • Ontheemden (samen met burgemeester van Houdt)

Verbonden partijen

 • Stadsbank Oost Nederland
 • Stichting Twenteboard/Boss

Nevenfuncties

Nevenfunctie Bezoldigd/onbezoldigd Ambtshalve (ja/nee)
Lid DB + AB Stadsbank Oost NederlandOnbezoldigdJa
Voorzitter ChristenUnie bestuurdersverenigingOnbezoldigdNee
Lid adviesraad TechYourFutureOnbezoldigdNee
Lid adviesraad WTC TwenteOnbezoldigdNee

Onkostenvergoeding en incidentele geschenken

De onkostenvergoedingen en incidentele geschenken met een waarde hoger dan € 50,- die het college van Rijssen-Holten ontvangt zijn openbaar en vindt u terug op de pagina Overzicht onkostenvergoedingen en incidentele geschenken. Oudere overzichten van onkostenvergoedingen vindt u in het ArchiefWeb.