Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terug naar de vorige pagina

René de Koff

Wethouder

Portefeuille

Inwoners, Organisatie en Bestuur

 • Inkoop coördinatie

Cultuur

 • Bibliotheek
 • Muziekonderwijs 
 • Culturele activiteiten
 • Oudheidkunde en musea

Wonen, Recreëren en Veiligheid

 • Handhaving bouw- en woningtoezicht, ruimtelijke ordening, milieu, gebruik openbare ruimte (privaatrecht)

Wijken

 • Wijk- en gebiedsbeheer
 • Beheer openbare ruimte
 • Uitvoerende verkeerszaken inclusief verlichting, parkeerbesluiten, gladheidsbestrijding
 • Educatieve verkeersactiviteiten en verkeersveiligheid (duurzaam veilig)
 • Milieu/natuur (uitvoeringsmaatregelen)
 • Afval
 • Riool/water
 • Begraafplaatsen
 • Volkstuinen
 • Mobiliteit
 • Beheer gemeentelijke gronden
 • Beheer(plannen) gemeentelijk vastgoed
 • Dierenwelzijn

Financiën

 • Budgetcyclus
 • Planning en control
 • Belastingen
 • Begroting/financieel beleid
 • Strategisch grondbeleid

Projecten

 • Brandveiligheid De Borkeld
 • Nieuwbouw zwembad
 • Bewustwordingscampagne scheiding afval (BAAS)

Verbonden partijen

 • Omgevingsdienst Twente

Contactpersoon deelnemingen

 • Enexis, Wadinko, Vitens, BNG

Nevenfuncties

NevenfunctieBezoldigd/onbezoldigdAmbtshalve (ja/nee)
Lid AB Omgevingsdienst TwenteOnbezoldigdJa

Neveninkomsten

NeveninkomstenBedragJaartal
De Koff VOF€ 12.500,-2022
De Koff VOF€ 0,-2023

Onkostenvergoeding en incidentele geschenken

De onkostenvergoedingen en incidentele geschenken met een waarde hoger dan € 50,- die het college van Rijssen-Holten ontvangt zijn openbaar en vindt u terug op de pagina Overzicht onkostenvergoedingen en incidentele geschenken. Oudere overzichten van onkostenvergoedingen vindt u in het ArchiefWeb.