Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Flexwoningen Holten

De woningmarkt staat flink onder druk. Er is veel vraag, maar weinig aanbod. Omdat het bouwen van nieuwe woningen al snel 5 tot 7 jaar in beslag neemt, heeft de gemeente onderzoek gedaan naar flexibel wonen. Flexibel wonen is een oplossing die snel te realiseren, prettig en betaalbaar is.

Onderzoek naar de mogelijkheid van flexwonen

Samen met woningcorporatie De Goede Woning heeft de gemeente de mogelijkheid voor flexibel wonen op het braakliggende terrein aan de Industriestraat (ten noorden van de Weverstraat) in Holten onderzocht. Op deze plek komen 21 flexwoningen, waarvan 10 woningen met voorrang aan woningzoekenden uit Holten worden toegekend. De voorwaarden en verdeling van deze woningen kunt u teruglezen op de website van De Goede Woning. Het plan is dat de woningen 15 jaar op deze plek blijven staan.

Flexwoningen aan de Industriestaat ter hoogte van de Akker in Holten

Als gemeente hebben wij een omgevingsvergunning voor de komst van flexwoningen verleend. Na het verlenen van de omgevingsvergunning hebben wij meerdere bezwaren ontvangen. Hierna is er een bezwaarprocedure gestart.

Hoe is de bezwaarprocedure verlopen?

Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente kunt u bezwaar maken. Meerdere inwoners hebben dit gedaan nadat wij de omgevingsvergunning voor de komst van flexwoningen hebben verleend. Deze bezwaren zijn behandeld door de bezwarencommissie. De bezwarencommissie heeft ons hierna geadviseerd over hoe wij moeten beslissen op de bezwaren. In dit advies schrijven ze dat de vergunning volgens hen niet via de juiste procedure is afgegeven. Daarom vinden ze dat wij een nieuwe procedure moeten starten. Nadat de commissie hun advies heeft uitgebracht hebben wij een regionaal en landelijk advocatenkantoor gespecialiseerd in flexwonen gevraagd om naar de situatie te kijken. Hieruit is gebleken dat zij het niet eens zijn met het advies van de bezwarencommissie. En dat wij volgens hen wel de juiste procedures hebben gevolgd.

Wij hebben daarom besloten om de omgevingsvergunning in stand te houden

Dit betekent dat wij geen nieuwe procedure gaan starten voor de omgevingsvergunning voor de komst van flexwoningen aan de Industriestaat ter hoogte van de Akker in Holten.

Hoe gaat het nu verder?

Nu de omgevingsvergunning in stand blijft kan De Goede Woning verder met het inrichten van de grond rondom de flexwoningen. En kunnen ze bewoond worden. De flexwoningen zijn belangrijk omdat we hiermee snel de druk op de sociale huurwoningen in onze gemeente kunnen verlagen. Daarnaast krijgen inwoners uit onze gemeente bij een aantal flexwoningen voorrang om te huren. Meer informatie over huren bij De Goede Woning kunt u vinden op hun website.