Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Wijk van de Toekomst

De wijk Plan Zuid en een deel van de wijk de Delle zijn door de gemeente Rijssen-Holten aangewezen als ‘Wijk van de Toekomst’. In de ‘Wijk van de Toekomst’ gaat de gemeente samen met de inwoners aan de slag om de leefomgeving mooier, veiliger en beter te maken. Doormiddel van verschillende werkgroepen wordt er een plan gemaakt om deze doelen te behalen. Onderwerpen zoals gezondheid, veiligheid, eenzaamheid, betaalbaar en duurzaam wonen komen aan de orde. Bewoners kunnen meepraten door hun mening en advies te geven tijdens een van de klankbordgroepen.

De gemeente heeft ervoor gekozen om Plan Zuid en een deel van de Delle aan te wijzen als ‘Wijk van de Toekomst’ omdat deze worden gezien als aandachtswijk. Een aandachtswijk is een plek waar de gemeente extra aandacht gaat besteden aan problemen en het verder ontwikkelen van de wijk. Bijvoorbeeld door het verduurzamen van de woningen.

Resultaten onderzoek 2022

Om een beter beeld te krijgen hoe de gemeente dit kan aanpakken hebben ze een vragenlijst naar alle huishoudens in de Wijk van de Toekomst gestuurd. De reacties op de vragenlijst worden in dit rapport uitgelegd.

In maart en april van 2022 hebben alle 1.099 huishoudens in de wijk Plan Zuid en een deel van de Delle een brief gekregen van de gemeente met daarin een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Dit heeft geleid tot ongeveer 470 reacties. Het echte aantal reacties verschilt per vraag, omdat niet elke inwoner de vragenlijst volledig heeft ingevuld.

Inwoners konden op twee manieren de vragenlijst invullen. 230 huishoudens hebben de vragenlijst op papier ingevuld en met een antwoordenvelop naar de gemeente verstuurd. De andere 240 reacties zijn digitaal ingevuld. De digitale versie is ook via de onlinekanalen van de gemeente verspreid.

Als bedankje voor het invullen van de vragenlijst maakten inwoners kans op 1 van de 10 waardebonnen (ter waarde van € 25,-). De waardebonnen kunnen de winnaars besteden bij alle winkels die zijn aangesloten bij de ondernemersvereniging HABI en de Holtense Handelsvereniging.

Tabel 1.1 laat zien hoe de 470 reacties zijn verdeeld zijn over de leeftijd van de inwoners, onderverdeeld in de manier van het invullen van de vragenlijst. Hier wordt duidelijk dat vooral ouderen het liefst de vragenlijst schriftelijk invullen. Jongere inwoners kiezen vaker voor de digitale optie.

Het is moeilijk om een vergelijking te maken met alle inwoners die in de Wijk van de Toekomst wonen, omdat er per huishouden maar 1 vragenlijst is ingevuld. Terwijl er in 1 huishouden vaak uit meerdere personen bestaat.

LeeftijdSchriftelijkDigitaalTotaal
Jonger dan 18 jaar0,0%0,4%0,2%
18 – 29 jaar4,3%7,5%6,0%
30 – 39 jaar*10,0%28,3%19,4%
40 – 49 jaar*13,9%24,6%19,4%
50 – 59 jaar18,3%19,6%19,4%
60 – 69 jaar16,1%11,3%13,6%
70 – 79 jaar*24,3%5,8%14,9%
80 jaar of ouder*13,0%2,5%7,7%
Tabel 1.1: Leeftijd van de inwoners die de vragenlijst hebben ingevuld

* Het verschil in reactie tussen de schriftelijke en de digitale doelgroep bij deze leeftijdsgroep is statistisch significant (bij α = 0,05). Dat betekent dat de leeftijd van een inwoner invloed heeft op de manier van het invullen van de vragenlijst.

In tabel 1.2 wordt een overzicht gegeven van de samenstelling van de huishoudens van de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld. De samenstelling is vergeleken met alle andere huishoudens uit Rijssen. Vooral gezinnen met kinderen hebben de vragenlijst ingevuld. Het is mogelijk dat er in de Wijk van de Toekomst meer gezinnen met kinderen wonen dan op een andere plek in Rijssen. Maar dit kunnen we niet terugvinden in de beschikbare gegevens.

SamenstellingRespondentenRijssen
Eenpersoonshuishouden16,1%25,1%
Samenwonend zonder kind(eren)26,8%29,1%
Samenwonend met kind(eren) en eenoudergezinnen54,6%45,5%
Anders2,5%n.v.t.
Tabel 1.2: Samenstelling van de huishoudens van de inwoners die de vragenlijst hebben ingevuld

Tabel 1.3 laat zien dat er een groot verschil is tussen het eigenaarschap van de woning en de manier waarop de vragenlijst is ingevuld. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door het steeds ouder worden van de mensen die de vragenlijst schriftelijk hebben ingevuld

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving neemt eigenwoningbezit tot ongeveer 40-jarige leeftijd sterk toe, tot 70%. Wanneer mensen ouder worden neemt het woningbezit af tot 30% op 85-jarige leeftijd. Juist die eerste groep rond de 40 jaar is sterk vertegenwoordigd in de digitale variant.

EigenaarschapSchriftelijkDigitaalTotaal
Koopwoning*52,2%71,8%63,3%
Huurwoning in bezit van woningcorporatie*47,2%26,5%35,5%
Huurwoning in het bezit van een particulier0,6%1,7%1,2%
Tabel 1.3: Eigenaarschap van de woning van de inwoners die de vragenlijst hebben ingevuld

*Het verschil in reactie tussen de schriftelijke en de digitale doelgroep bij deze vorm van eigenaarschap is statistisch significant (bij α = 0,05). Dat betekent dat het eigenaarschap van de woning invloed heeft op de manier van het invullen van de vragenlijst.

Tabel 1.4 laat de verdeling van het bouwjaar van de woningen van de inwoners zien. Zoals verwacht zijn de woningen vooral tussen 1950 en 1979 gebouwd.

BouwjaarTotaal
Voor 19506,0%
Tussen 1950 en 197971,1%
Tussen 1980 en 19912,6%
Tussen 1992 en 20057,3%
2006 of later2,6%
Onbekend10,4%
Tabel 1.4: Bouwjaar van de woning van de inwoners die de vragenlijst hebben ingevuld

Glas

Tabel 2.1 laat zien welk type glas de woningen van de inwoners hebben. Vooral de koopwoningen hebben relatief vaak HR++ glas.

De vergelijking tussen de koop- en de huurwoningen is moeilijk te maken, omdat veel inwoners in een huurwoning niet precies weten welk type glas hun woning heeft. Verder is het mogelijk dat de woning is voorzien van een ander type glas dan opgegeven in de vragenlijst denkt.

Gezien het kleine aantal particuliere huurwoningen zijn deze buiten beschouwing gelaten. ‘Huurwoning’ verwijst in deze en volgende tabellen naar huurwoningen in het bezit van een woningcorporatie.

Type glasKoopwoningHuurwoning
Enkelglas2,0%8,1%
Standaard dubbelglas37,5%49,1%
HR (dubbelglas met coating)13,2%4,3%
HR+ (dubbelglas met coating en edelgasvulling)12,5%2,5%
HR++ (dubbelglas met verbeterde coating en edelgasvulling)22,0%9,3%
HR+++ (triple glas met coating en edelgasvulling)4,1%3,7%
Onbekend8,8%23,0%
Tabel 2.1: Type glas bij woningen

Isolatie van dak, (spouw)muren, vloer en bodem

Tabel 2.2 laat zien in hoeverre de (spouw)muren, vloer en bodem van woningen in de afgelopen vijf jaren zijn geïsoleerd. Eigenaren van huurwoningen weten relatief vaak (16,1%) niet of de woning pasgeleden is geïsoleerd. Bij koopwoningen en huurwoningen is het verschil tussen wel en niet geïsoleerde woningen in de afgelopen vijf jaren ongeveer gelijk.

Isolatie in de afgelopen 5 jaarKoopwoningHuurwoning
Geïsoleerd in de afgelopen 5 jaar49,8%42,9%
Niet geïsoleerd in de afgelopen 5 jaar48,1%41,0%
Onbekend2,0%16,1%
Tabel 2.2: Isolatie van dak, (spouw)muren, vloer en bodem

Tabel 2.3 laat zien of bewoners tevreden zijn met isolatie van hun woning die in de afgelopen vijf jaar heeft plaatsgevonden. Te zien is hoe eigenwoningbezitters relatief vaker tevreden zijn. Dit is niet heel raar omdat woningbezitters waarschijnlijk een bewustere keuze hebben gemaakt om geld aan de isolatie te besteden en hun behoefte aan isolatie waarschijnlijk groter was. Maar 8,6% van de huurders en 0,7% van de kopers is (zeer) ontevreden.

Mate van tevredenheidKoopwoningHuurwoning
Zeer tevreden24,8%15,9%
Tevreden59,3%52,2%
Niet tevreden, niet ontevreden15,2%23,2%
Ontevreden0,7%7,2%
Zeer ontevreden0,0%1,4%
Tabel 2.3: Mate van tevredenheid over isolatie in de afgelopen 5 jaar

Zonnepanelen

Tabel 2.4 laat zien in hoeverre de woningen zonnepanelen op het dak hebben. Ongeveer de helft van de huurwoningen en een derde van de koopwoningen zijn hebben zonnepanelen.

Wel of geen zonnepanelenKoopwoningHuurwoning
Wel zonnepanelen35,7%49,7%
Geen zonnepanelen64,3%50,3%
Tabel 2.4: zonnepanelen

Tabel 2.5 laat zien of bewoners van panden met zonnepanelen tevreden zijn. De cijfers zijn overtuigend: geen enkele inwoner die de vragenlijst is ontevreden. Hier zien we bijna hetzelfde effect als bij isolatie: eigenwoningbezitters zijn vaker tevreden.

Mate van tevredenheidKoopwoningHuurwoning
Zeer tevreden64,4%33,3%
Tevreden33,7%60,0%
Niet tevreden, niet ontevreden2,0%6,7%
Ontevreden0,0%0,0%
Zeer ontevreden0,0%0,0%
Tabel 2.5: mate van tevredenheid over zonnepanelen

In de vragenlijst is ook gevraagd naar de opbrengst van de zonnepanelen. Veel inwoners geven aan niet te weten wat de opbrengst is. In het geval van huurders is dit zelfs 77,1%. Eigenwoningbezitters geven aan een gemiddelde opbrengst van 3.566 kWh per jaar te behalen. Dit is ongeveer gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse verbruik van een Nederlands huishouden. Huurders noemen een veel lagere gemiddelde opbrengst: 1.588 kWh per jaar per woning.

Opbrengst zonnepanelenKoopwoningHuurwoning
Gemiddelde opbrengst van zonnepanelen in kWh per jaar3.5661.588
Percentage inwoners dat niet weet wat de opbrengst23,1%77,1%
Tabel 2.6: Opbrengst van de zonnepanelen

Vloerverwarming

Tabel 2.7 laat zien dat bijna geen enkele huurwoning vloerverwarming heeft. 39,2% van de Koopwoning heeft vloerverwarming.

Wel of geen vloerverwarmingKoopwoningHuurwoning
Wel vloerverwarming39,2%0,6%
Geen vloerverwarming60,8%99,4%
Tabel 2.7: Vloerverwarming

Woningeigenaren zijn bijna nooit ontevreden over vloerverwarming. 92,0% van de inwoners is er (zeer) tevreden over.

Mate van tevredenheidKoopwoningHuurwoning
Zeer tevreden41,6%
Tevreden50,4%
Niet tevreden, niet ontevreden7,1%
Ontevreden0,9%
Zeer ontevreden0,0%
Tabel 2.8: Mate van tevredenheid over vloerverwarming

Overige energiebesparende maatregelen

Tabel 2.9 laat verschillende andere energiebesparende maatregelen zien. De huurwoningen zijn minder vaak voorzien van energiebesparende maatregelen. Vooral bij LED-verlichting, de tochtstrips en de slimme thermostaat is er een groot verschil. Andere genoemde energiebesparende maatregelen zijn bijvoorbeeld lichtsensoren, een zuinige douchekop, houtkachels, een kokendwaterkraan en het bijstellen van de cv-ketel.

MaatregelKoopwoningHuurwoning
LED-verlichting69,3%48,0%
Tochtstrips57,6%27,6%
Elektrisch koken45,9%35,5%
Slimme thermostaat43,5%23,0%
Radiatorfolie16,6%14,5%
Warmtepomp4,6%4,6%
Zonneboiler1,1%1,3%
Anders, namelijk…9,2%5,3%
Tabel 2.9: Overige energiebesparende maatregelen

Vlak voor dit onderzoek begon de Russische invasie van Oekraïne. In de directe periode kreeg Nederland te maken met problemen met het leveren van olie en gas. Dit heeft gezorgd voor een sterke stijging van de energie- en brandstofprijzen. Dit raakte vrijwel iedere Nederlander in de portemonnee. De antwoorden die op deze vraag zijn gegeven zijn daarom lastig los te zien van deze bredere sociale ontwikkeling.

Behoefte aan verdere verduurzaming

Tabel 2.10 laat zien dat ongeveer een derde van de inwoners geen behoefte heeft aan verdere verduurzaming van de woning. Bij de eigenwoningbezitters heeft men minder vaak ‘zeer veel behoefte’. Mogelijk wordt dit veroorzaakt doordat de woning van kopers al vaak verduurzaamd zijn.

Behoefte aan verdere verduurzaming van de woningKoopwoningHuurwoning
Zeer veel behoefte16,6%32,7%
Behoefte50,5%34,6%
Geen behoefte32,9%32,7%
Tabel 2.10: Behoefte aan verdere verduurzaming van de woning

Redenen

Figuur 2.11 en 2.12 laten de redenen van inwoners om te verduurzamen zien. Te zien is dat veel inwoners geld besparen en een bijdrage aan het milieu leveren ongeveer even belangrijk vinden. Er is een grote groep inwoners die alleen een financieel motief bij verduurzaming hebben.

Weinig inwoners vinden alleen het milieu belangrijk. Bij de huurders is deze groep iets groter dan bij de kopers. Uit aanvullend onderzoek blijkt dat hier een leeftijdseffect gaande is: jongere inwoners tussen 18 en 29 jaar vinden het vooral belangrijk om een bijdrage te leveren aan het milieu. Dit geldt ook voor inwoners ouder dan 60 jaar. 30’ers, 40’ers en 50’ers vinden juist het financiële aspect van verduurzamen belangrijk.

Reden voor verduurzamingPercentage
Geld besparen28%
Denkt eerder aan geld besparen11%
Even belangrijk47%
Denkt eerder aan het milieu7%
Bijdrage aan beter milieu7%
Tabel 2.11: Reden om te verduurzamen onder eigenwoningbezitters
Reden voor verduurzamingPercentage
Geld besparen30%
Denkt eerder aan geld besparen6%
Even belangrijk45%
Denkt eerder aan het milieu4%
Bijdrage aan beter milieu15%
Tabel 2.12: Reden om te verduurzamen onder huurders

Bekend met het doel van de Rijksoverheid

Tabel 2.13 laat zien of inwoners bekend zijn met het doel van de Rijksoverheid om Nederland voor 2050 van het aardgas af te krijgen. Met name de bewoners van koopwoningen zijn op de hoogte van dit doel. Een kwart van de huurders was er niet bekend mee.

Bekend met de ambitieKoopwoningHuurwoning
Bekend met het doel63,2%39,4%
Bekend met het doel, niet dat het voor 2050 moet28,6%36,1%
Niet bekend met het doel8,2%24,5%
Tabel 2.13: Bekend met doel om Nederland voor 2050 van het aardgas af te krijgen

Verwachtingen over afkoppeling en isolatie

Tabel 2.14 laat zien wanneer inwoners verwachten dat hun woning zal worden afgekoppeld van het aardgas. Duidelijk is dat de meeste inwoners dat niet uit eigen beweging willen doen. Inwoners die verwachten wel op eigen beweging van het aardgas te gaan geven vaak aan dat zij dit na 2030 willen doen.

VerwachtingKoopwoningHuurwoning
Woning is al afgekoppeld2,8%5,2%
Voor 20253,5%2,6%
Voor 20307,8%7,1%
Na 203022,3%12,3%
Ik verwacht niet dat ik dat op eigen beweging zal doen63,5%72,2%
Tabel 2.14: Verwachting over afkoppeling van aardgas

Tabel 2.15 laat zien of inwoners verwachten dat de woning in de komende vijf jaar verder geïsoleerd zal worden om energie te besparen. Ongeveer 30% van de inwoners vindt dit (zeer) waarschijnlijk. Door de vraag wordt niet duidelijk of de huizen van de mensen die het niet waarschijnlijk vinden al geïsoleerd zijn.

VerwachtingKoopwoningHuurwoning
Zeker wel14,1%16,7%
Waarschijnlijk wel17,4%15,3%
Misschien wel, misschien niet23,9%38,0%
Waarschijnlijk niet35,5%22,0%
Zeker niet9,1%8,0%
Tabel 2.15: Waarschijnlijkheid van isolatie binnen 5 jaar om energie te besparen

Tabellen 2.16 en 2.17 laten zien of inwoners geld uit willen geven aan verduurzaming van hun woning en of ze geld hebben om te verduurzamen. 61,7% van de kopers wil geld uitgeven aan verduurzaming. 58,2% heeft hier ook geld voor. Huurders willen minder geld uitgeven aan de verduurzaming. Slechts 5,8% van de huurders wil daar geld aan uitgeven. Slechts 2,0% van de huurders geeft aan geld te hebben voor verduurzaming.

BereidheidKoopwoningHuurwoning
Wel, voor maatregelen boven 5.000 euro15,5%0,6%
Wel, voor maatregelen tot 5.000 euro46,2%5,2%
Niet38,3%94,2%
Tabel 2.16: Bereidheid om geld te besteden aan verduurzaming
BeschikkingKoopwoningHuurwoning
Wel, voor maatregelen boven 5.000 euro17,8%0,7%
Wel, voor maatregelen tot 5.000 euro40,4%1,3%
Niet41,8%98,0%
Tabel 2.17: Beschikking over geld voor verduurzaming

Informatiebehoefte

Tabel 2.18 laat zien of inwoners informatie willen over het afkoppelen van hun woning van aardgas. Ongeveer een derde van de eigenwoningbezitters en een zesde van de huurders geeft aan graag informatie te willen over het afkoppelen van aardgas.

Inwoners die meer informatie over het afkoppelen van aardgas willen laten weten dat zij eigenlijk nog weinig afweten van verduurzaming. Mensen zijn benieuwd naar de keuzes, de kosten en het proces. Deze inwoners willen met name op weg geholpen worden.

Een probleem van inwoners die zich al verdiept hebben in het verduurzamen van hun woning is de afweging tussen geld uitgeven op korte termijn en winst op lange termijn. Mensen missen vooral over de terugverdientijd informatie. Huurders laten vooral weten dat zij informatie willen over de stappen die de woningbouw hierin onderneemt en hoe de woningbouw verduurzaming mogelijk maakt.

BehoefteKoopwoningHuurwoning
Wel een informatiebehoefte34,5%16,2%
Geen informatiebehoefte65,5%83,8%
Tabel 2.18: Behoefte aan informatie over het afkoppelen van gas

Bedoeling om op latere leeftijd in de woning te blijven wonen

Tabel 2.19 laat zien dat ongeveer 60% tot 65% van de inwoners op latere leeftijd in dezelfde woning wil blijven wonen. Vooral 60-plussers zijn er zeker van dat zij op deze plek willen blijven wonen.

IntentieKoopwoningHuurwoning
Zeker wel29,9%34,8%
Waarschijnlijk wel35,6%26,5%
Misschien wel, misschien niet22,1%23,2%
Waarschijnlijk niet9,6%9,7%
Zeker niet2,8%5,8%
Tabel 2.19: Bedoeling om op latere leeftijd te blijven wonen in woning

Geschiktheid van de woning

Tabel 2.20 laat zien dat de meeste woningen (met een paar aanpassing) geschikt zijn om op latere leeftijd te blijven wonen. Opvallend is dat ongeveer 8% van de 70- en 80-plussers aangeeft in een woning te wonen die niet geschikt is voor de ‘latere leeftijd’. Van diezelfde groep geeft ongeveer de helft aan dat er een paar aanpassing nodig zijn om de woning geschikt te maken.

GeschiktheidKoopwoningHuurwoning
Ja, nu al geschikt26,1%28,8%
Met een paar aanpassingen mogelijk63,9%55,1%
Niet mogelijk10,0%16,0%
Tabel 2.20: Geschiktheid van de woning om op latere leeftijd te wonen

De inwoners van Plan Zuid en een deel van de Delle zijn gevraagd naar hoe zij denken over de voorzieningen in hun wijk. Over het algemeen zijn de inwoners positief over veel voorzieningen.

Parkeergelegenheid

Tabel 2.21 laat zien dat inwoners voor het grootste deel tevreden zijn met de parkeervoorzieningen dichtbij hun woning. 15,3% van de inwoners is (zeer) ontevreden.

TevredenheidPercentage
Zeer tevreden25,7%
Tevreden44,0%
Niet tevreden, niet ontevreden14,9%
Ontevreden9,0%
Zeer ontevreden6,3%
Tabel 2.21: Tevredenheid met de parkeergelegenheid bij de woning

Groenvoorziening

Tabel 2.22 laat zien dat inwoners ook over de groenvoorziening bij de woning voor het grootste deel tevreden zijn. 16,3% is (zeer) ontevreden over de groenvoorzieningen.

TevredenheidPercentage
Zeer tevreden13,3%
Tevreden51,8%
Niet tevreden, niet ontevreden18,6%
Ontevreden12,9%
Zeer ontevreden3,4%
Tabel 2.22: Tevredenheid met de groenvoorziening bij de woning

Speelvoorzieningen

Tabel 2.23 laat de tevredenheid van inwoners over de speelvoorzieningen in de wijk zien. Over deze speelvoorzieningen is men voor het grootste deel positief. Er moet opgemerkt worden dat gezinnen met kinderen de speelvoorzieningen veel minder positief beoordelen: 31,2% is (zeer) ontevreden. Van de huishoudens zonder kinderen is slechts 5% (zeer) ontevreden.

TevredenheidPercentage
Zeer tevreden5,5%
Tevreden44,8%
Niet tevreden, niet ontevreden32,0%
Ontevreden10,7%
Zeer ontevreden7,0%
Tabel 2.23: Tevredenheid met de speelvoorziening bij de woning

Sportvoorzieningen

Tabel 2.24 laat zien dat de inwoners voor het grootste deel positief zijn over de sportvoorzieningen in de wijk.

TevredenheidPercentage
Zeer tevreden9,4%
Tevreden55,3%
Niet tevreden, niet ontevreden27,8%
Ontevreden5,7%
Zeer ontevreden1,8%
Tabel 2.24: Tevredenheid met de sportvoorzieningen in de wijk

Openbaar vervoer

Tabel 2.25 laat zien dat de inwoners neutraal tot positief zijn als het gaat om het openbaar vervoer in de wijk.

TevredenheidPercentage
Zeer tevreden5,8%
Tevreden47,3%
Niet tevreden, niet ontevreden44,3%
Ontevreden0,9%
Zeer ontevreden1,6%
Tabel 2.25: Tevredenheid met het openbaar vervoer (bijvoorbeeld TwentsFlex) in de wijk

Afstand tot supermarkten

Tabel 2.26 laat zien dat 93,7% van de inwoners (zeer) tevreden is met de afstanden tot supermarkten in de wijk.

TevredenheidPercentage
Zeer tevreden32,6%
Tevreden61,1%
Niet tevreden, niet ontevreden5,0%
Ontevreden0,7%
Zeer ontevreden0,7%
Tabel 2.26: Tevredenheid met de afstanden tot supermarkten in de wijk

Ook kregen de inwoners een aantal stellingen voorgelegd die gaan over de sociale samenhang in de wijk.

Thuis voelen in de buurt

Tabel 2.27 laat zien dat de meeste inwoners zich thuis voelen in de buurt. Uit een aanvullend onderzoek blijkt dat inwoners met een koopwoning zich vaker thuis voelen. Ook voelen jongere inwoners zich minder vaak thuis.

In mijn buurt voel ik mij thuisPercentage
Helemaal mee eens29,4%
Mee eens53,3%
Niet eens, niet oneens11,8%
Mee oneens4,3%
Helemaal mee oneens1,1%
Tabel 2.27: Antwoorden op de stelling ‘In mijn buurt voel ik mij thuis’

Veilig voelen in de buurt

Tabel 2.28 laat zien dat de meeste mensen in de buurt zich veilig voelen. Oudere inwoners voelen zich gemiddeld iets veiliger dan jongere inwoners.

In mijn buurt voel ik mij veiligPercentage
Helemaal mee eens19,1%
Mee eens57,0%
Niet eens, niet oneens15,7%
Mee oneens6,1%
Helemaal mee oneens2,0%
Tabel 2.28: Antwoorden op de stelling ‘In mijn buurt voel ik mij veilig’

In de buurt op elkaar letten

Tabel 2.29 laat zien dat de meeste inwoners het gevoel hebben dat men in de buurt op elkaar let.

In mijn buurt letten we goed op elkaarPercentage
Helemaal mee eens12,2%
Mee eens51,5%
Niet eens, niet oneens24,7%
Mee oneens9,3%
Helemaal mee oneens2,3%
Tabel 2.29: Antwoorden op de stelling ‘In mijn buurt letten we goed op elkaar’

Een praatje maken in de buurt en contact met buren

Tabel 2.30 laat zien dat het grootste deel van de inwoners regelmatig een praatje maakt in de buurt. Tabel 2.31 laat zien dat de meeste inwoners het huidige niveau van contact met de buren prima vindt. 24,4% wil meer contact met de buren, 30,8% juist minder.

In mijn buurt maken we regelmatig een praatjePercentage
Helemaal mee eens16,4%
Mee eens56,5%
Niet eens, niet oneens17,8%
Mee oneens7,3%
Helemaal mee oneens2,1%
Tabel 2.30: Antwoorden op de stelling ‘In mijn buurt maken we regelmatig een praatje’
Ik zou graag meer contact met mijn buren willenPercentage
Helemaal mee eens3,9%
Mee eens20,5%
Niet eens, niet oneens44,7%
Mee oneens26,9%
Helemaal mee oneens3,9%
Tabel 2.31: Antwoorden op de stelling ‘Ik zou graag meer contact met mijn buren willen’

Gevoel van eenzaamheid

Tabel 2.32 laat zien dat een groep van 9,1% zich regelmatig eenzaam voelt.

Ik voel mij regelmatig eenzaamPercentage
Helemaal mee eens1,6%
Mee eens7,5%
Niet eens, niet oneens14,5%
Mee oneens38,0%
Helemaal mee oneens38,4%
Tabel 2.32: Antwoorden op de stelling ‘Ik voel mij regelmatig eenzaam’

Weggaan uit de buurt

Volgens tabel 2.33 zouden de meeste inwoners niet snel weggaan uit de buurt.

Ik zou niet snel weggaan uit mijn buurtPercentage
Helemaal mee eens27,0%
Mee eens43,0%
Niet eens, niet oneens22,5%
Mee oneens5,7%
Helemaal mee oneens1,8%
Tabel 2.33: Antwoorden op de stelling ‘Ik zou niet snel weggaan uit mijn buurt’

Grafiek 2.34 laat zien hoe de inwoners verder betrokken willen blijven bij dit onderwerp. Informatie via media zoals de brief, de huis-aan-huiskrant en online kanalen zijn het populairst.  Een deel wil ook actief meedoen. Deze inwoners zullen benaderd worden via het e-mailadres dat zij hebben achtergelaten. Opvallend is ook dat de meeste inwoners minstens 1 van deze opties hebben aangekruist. Ze konden overigens meer dan 1 optie kiezen.

Manier om betrokken te blijvenPercentage
Meer informatie via een brief40%
Meer informatie via huis-aan-huiskrant23%
Meer informatie via online kanalen19%
Meer informatie via wijkbijeenkomst18%
Actief meedenken in klankbordgroep10%
Meepraten met werkgroep tijdens een wijkbijeenkomst9%
Meepraten op wijkpagina op bijvoorbeeld Facebook9%
Tabel 2.34: Hoe inwoners verder betrokken willen blijven

De laatste vraag was voor alle inwoners ‘Wat zijn uw ideeën of plannen voor de wijk als u denkt aan verduurzaming, de wijkvoorzieningen en uw directe woonomgeving?’. Deze vraag heeft geleid tot ongeveer 250 verschillende ideeën. In deze bijlage zijn alle reacties helemaal opgenomen. De antwoorden zijn niet aangepast. De reacties zijn dus niet het standpunt van de gemeente Rijssen-Holten.

Reacties van inwoners

 • De aanblik van de volkstuinen vanaf de Steenakkersweg zou moeten verbeteren, vooral in de winter.
 • Zonnepanelen naar bedrijventerreinen en niet in de weilanden.
 • Doe wat aan dat race circuit-auto race baan bv rechts voorrang Wijnand Zeeuwstraat.
 • Houtstook verbieden in bv. tuinhuisjes. Handhaving honden overlast.
 • Weg met de oranje poep zakjes. De trottoirs moeten niet zo schots en scheef, en wortels beter betegeld worden.
 • Het zou fijn zijn als de Zuiderstraat opnieuw ingericht zou worden (zoals de Esstraat). Mensen aansporen hun voortuin te onderhouden.
 • Meer parkeergelegenheid en een natuurlijke speeltuin in het Hertenkamp
 • Meer groen, denk aan een mooie bomenlaan. De snelheid uit de straat halen i.v.m. veiligheid. Bijv. drempels in de Zuiderstraat.
 • beheer straatgoten/trottoirs.
 • Meer parkeerplekken tussen de flats, grasveld mag weg.
 • Wat groen is moet groen blijven, Renovatie speeltuin.
 • meer speelvoorzieningen in de straat voor de kinderen. De HJ van Opstallstraat doodlopend maken om het verkeer te dwingen om de Wijnand Zeeuwstraat te nemen. er wordt hard door onze straat gereden. Als we meer moeten verduurzamen kom dan met een goede regeling, want dit is niet voor iedereen betaalbaar.
 • Voortuinen moeten beter onderhouden worden, de buurt verpaupert. De woningcorporatie zou hier ook aandacht aan moeten besteden.
 • Subsidie op zonnepanelen. Panelen verplichten voor overheidsgebouwen enz.
 • 1. Beter parkeerruimte en straat beter maken 2. tuinen allemaal beter worden (gezelliger) Dat de huizen opgeknapt worden, dakgoten etc. 3. dat de gemeentetuinen beter onderhouden worden, anders weg doen, ziet er niet uit. 4. niet meer buitenlanders die het niet onderhouden 5. meer bomen (gezelliger) 6. het achterpad er niet uit ziet 7. andere kozijnen (zo gehorig)
 • Investeer in verbetering sociale milieu plan Zuid. om de opmars van drug(criminaliteit) ect te verminderen.
 • Zuiderstraat nodig vernieuwen en meer parkeergelegenheid.
 • Meer groenvoorzieningen, bomen. Kleine, decentrale energievoorzieningen.
 • We moesten allemaal (+/- 1960) aan het gas. waarom geen stadsverwarming? of waterstofgas?
 • Meer uniformiteit wat betreft zonnepanelen met bv wijk of straat energie opslag
 • Beter onderhoud groen!
 • Wat vaker burendag organiseren in het jaar. Bewoners huurwoning meer inspraak bij corporatie over verduurzaming, vooral de planning.
 • Een collectief initiatief om woningen te verduurzamen. Buurtfeest om meer te connecten met de buurt.
 • Meer groen, opvangen regenwater.
 • Laadpalen voor auto’s Groenvoorzieningen Buurtclub
 • Beter onderhoud Hertenkamp + Wadi’s!
 • Betere verlichting fietspas tussen Steenakkersweg-manege-Brekeldschool.
 • Handhaving opstallen volkstuincomplex!
 • Beter naar elkaar luisteren.
 • Bedrijfsbusjes weg uit de wijk.
 • Dat de gemeente beter hun best doen met het snoeien van bomen, stoeptegels recht leggen, mensen met rollators vallen over alle hobbels. En dat de groenstrook wordt verwijderd en daar voor in de plaatst tegels komen. (Zie in de Steenakkersweg).
 • Meer huurwoningen te koop zetten.
 • Meer parkeerplaats. Evt. speeltuin voor het huis.
 • Minder buitenlanders in de straat, hier wonen er al 4 huishoudens.
 • Wijk verouderd, huren relatief laag. Waken voor benaming ‘volksbuurt’. Wijk is enigszins de laatste jaren verpauperd.
 • Minder verkeer in de wijk.
 • de parkeerproblemen oplossen door de perkjes in Wijnand Zeeuwstraat-Zuiderstraat-Esstraat-Kattenhaarsweg anders inrichten zodat niet overal auto’s aan weerszijden geparkeerd staan. Denk aan gevaarlijke doorstroming van hulpdiensten bij calamiteiten en e.v.t. betere infra mogelijkheden m.b.t. elektrisch rijden.
 • Stadsverwarming
 • Gezamenlijke groeninrichting > met inheemse beplanting om de biodiversiteit te stimuleren.
 • Tegelwippen: meer groen bijvoorbeeld de tegels van de oprit vervangen voor grasklinkers en grasbeton. Tasveldweg 1 tot een éénrichting weg maken.
 • We zouden graag meer snelheidsbeperkende maatregelen willen op de Wijnand Zeeuwstraat.
 • Er is meer vergroening in de wijk nodig. Vooral tussen de huizen en daar waar veel tegels liggen.
 • Voor kattenhaarsweg 75 is een grasveld, die heel geschikt zou zijn als nieuwe speeltuin voor de kinderen.
 • Subsidie voor de aanschaf van een houtkachtel. Nieuwe bestrating in de straat. Boompjes en struiken voor onze oprit verplaatsen en het pad naar onze oprit toegankelijker maken.
 • Meer oplaadpunten voor elektrische auto’s.
 • Ik hoop dat het verbouwen voor verduurzaming in onze wijk snel begint. Tot nog toe alles slecht geisoleerd enz.
 • een opruimdag op straat, verduurzamen, buurt calamiteitenplan, straatspeeldag.
 • Niet alles volbouwen. Geef kinderen de ruimte. Bouw flats in plaats van eengezinswoningen waar mensen alsnog alleen gaan wonen.
 • Graag beweeg (fitness) apparaten in de buurt.
 • Betere deuren met betere tochtstrips.
 • Gezamelijk van het gas af.
 • Mentaliteitsverandering. Geen rommel zomaar op straat gooien enz.
 • Ik heb deelgenomen via gemeente praatgroep over duurzaamheid, maar dat hield ineens op.
 • Ik heb deelgenomen aan gemeente praatgroep over duurzaamheid, maar dat hield ineens op.
 • Ik zie geen kansen voor wijkgerichte aanpak.
 • Groot onderhoud van onze eigen woning (betere isolatie, zonnepanelen, van het aardgas af, betere kozijnen en ramen.)
 • Veel hondenpoep overlast.
 • Kindvriendelijker maken, verkeersveiligheid vergroten, huis verduurzamen.
 • Meer speelruimte voor kinderen.
 • Snelheidsbeperking aan de Wijnand Zeeuwstraat.
 • Zelf heb ik 2 airco’ss voor verwarmen en 2 electrische boilers voor warm water en ben daarmee van het gas af.
 • groen voorzieningen uitbreiden en onderhouden.
 • evt. subsidie groendaken/regenwater afkoppelen.
 • groenere voortuinen.
 • zonnepanelen op meer woningen.
 • Er staat grote bomen in de buurt waarvan de takken een gevaar vormen bij harde wind.
 • Organiseren van sociale activiteiten in de wijk.
 • Aanpak van de straat, stoep, parkeergelegenheid. Onderhoud groen en speelveldjes. Meer verlichting op plekken waar hangjeugd is.
 • meer senioren woningen realiseren.
 • meer groen, minder auto’s geparkeerd.
 • zorg voor meer speeltuintjes.
 • Rijssen heeft leven nodig op zondag, liefst winkels open.
 • De volkstuintjes opruimen. Te veel plastic en rommel.
 • Laatste stuk Esstraat vanaf nr 124 vernieuwen. Ziet er niet uit qua straat, onkruid, parkeergelegenheid. Oogt rommelig en niet onderhouden.
 • Kindvriendelijker maken.
 • Beter onderhoud groenvoorzieningen.
 • meer parkeerplaatsen.
 • Betere muurisolatie.
 • beter dubbelglas.
 • Meer bomen (groen)  in de wijk.
 • Financiële hulp bij sociaal laag milieu.
 • Een speelveldje voor kinderen in de straat.
 • Meer laadpalen voor elektrische auto’s.
 • Straatverlichting is te weinig.
 • Meer zonnepanelen nodig om meer energie te besparen.
 • Zonnepanelen, speeltuintje.
 • Dat de tuintjes er mooi bijliggen.
 • Buurt verpaupert.
 • I.v.m. leeftijd en beperkingen is de parkeerplaats te ver van mijn huis.
 • Wij willen graag meer parkeerplaatsen in de buurt.
 • Ik heb geen ideeën. Ik wil alleen maar kwijt dat het aardgas en voedsel zo duur  worden. Ik ben 77 jaar oud en verder tevreden.
 • Een rode brievenbus dichterbij. Geen grote bestelbussen op de parkeerplaatsen voor ouderen. Een grote speeltuin met bankjes voor ouderen erbij. Maximaal snelheid op de steenakkersweg naar 30 kilometer per uur.
 • Ik zou graag meer willen weten over de subsidie mogelijkheden voor verduurzaming.
 • De wijk zou kindvriendelijker gemaakt moeten worden. De speeltuinen zijn vies en verouderd. Voornamelijk die bij de Irene en de Hoge Esch. Ook is er vel honden poep in de groenvoorzieningen. een speeltuin op het groen bij de Wellehof zou een uitkomst kunnen zijn.
 • Doe eens wat aan het harde rijden in een 30km zone.
 • ontmoetingsplaats voor ouderen (70+/80+).
 • Mensen moeten hun tuin beter onderhouden.
 • zonnepanelen elektrisch koken Geen hondentoilet!
 • Toepassing zonnepanelen dat woningen in eigen energievoorziening kunnen voorzien. Eventueel delen van energie met buren.
 • Meer groenvoorziening en vernieuwen aanzicht van de straat en het trottoir voor een frisser aanzicht.
 • Van gas en speelplek voor kinderen en dan niet 1 zo.n wipkip hier 350 meter verder op maar een fatsoenlijke speelplek met alles erop en eraan met boomschors als ondergrond.
 • Maak de opdracht niet te groot, maar juist klein. Bekijk elk gebouw op zichzelf en maak daar plannen voor.
 • Denk niet alleen in zonnestroom, maar in zonne-energie, dus ook opwekking van warmte.
 • Centrale warmte opwekking en opslag.
 • Coöperatieve inkoop van bijvoorbeeld zonnepanelen.
 • Centrale energie opslag (wijkbatterij).
 • Zonnepanelen.
 • Betere parkeerplaatsen voor het huis tegenwoordig heeft iedereen meerdere auto per huishouden.
 • Meer controle op en rond de speeltuin voetbalkoord i.v.m. drugs overlast en hangjeugd.
 • Aantrekkelijk maken voor jonge gezinnen, goede speelgelegenheid maken (speeltuin weer op orde maken, veel speeltoestellen zijn weggehaald en de speeltuin word een hangplek voor jongeren), voorzien in laadmogelijkheden voor elektrische auto’s (mensen mogelijkheid geven een stukje grond te kopen, om een laadpaal aan huis te kunnen maken), algehele straatwerkzaamheden (dit zal de hele wijk opfleuren).
 • Nog niet over nagedacht, als nieuwe buurtbewoner..
 • De speeltuinen netjes onderhouden.
 • Wij ervaren veel overlast van de gemeentebomen en veel criminaliteit en slecht onderhoud van tuinen van de bewoners in de huurwoningen.
 • ik ben absoluut niet tegen buitenlanders maar het nuur niet lang meer en wij zijn de anderen.
 • Er moet minder drugsoverlast komen in de wijk
 • meer parkeergelegenheid
 • hard gereden
 • collectief inkopen van zonnepanelen
 • speeltoestellen op het grasveld bovenaan de kattenhaarsweg!
 • We wonen hier tijdelijk (vragenlijst is hier niet geschikt voor!).
 • Deze wijk is verouderd en kan wel wat verfrist worden en als je inzet op letterlijk vergroenen helemaal. Maak 1-richtingswegen. Maak parkeervoorzieningen met lage hagen en bomen. Speelvoorzieningen voor kinderen mis ik.
 • Er zijn relatief veel honden. De vuilnisbakken in onze oude wijk (Veeneslagen) waren er meer. Het gras aan de randen van de wijk (zwembad en sportvelden) ligt vol poep.
 • Verder wonen wij nu aan een straat waar het in het weekend luidruchtig is. Veel geluiden van passerende jeugd! Ik kan me voorstellen dat dit voor ouderen en alleenstaanden nog meer niet fijn is.
 • Het bos is wel geweldig!! Goede wandelpaden, leuke sportmogelijkheden voor de Rijsselberg.
 • Bos leent zich mogelijk ook wel voor een speelbos als in Nijverdal.
 • Wij zijn tevreden met wat wij hebben.
 • Ik zou graag de hoofdweg ( Arend Baanstraat) verbeterd willen zien. De weg is namelijk veel te hobbelig.
 • niet iets concreets, maar verduurzaming kunnen veel mensen niet in zijn geheel zelf betalen. Subsidie zou een uitkomst zijn bv op basis van inkomsten. De overheid wil wel dat wij verduurzamen, maar is voor veel mensen niet haalbaar.
 • Nog niet over nagedacht
 • zonnepanelen op het dak van winkelcentrum
 • Fruitbomen en wilde bloemenstroken ten bate van welzijn mens en milieu. Minder tegels.
 • Meer zebrapaden op de drukke weg op de Wijnand Zeeuwstraat, soms bijna niet te doen als voetganger.”
 • “Financiële ondersteuning voor verduurzaming  ( subsidies) ook als mensen al op eigen initiatief hun huis hebben aangepast.
 • Meer en vernieuwing van speeltoestellen in de buurt.
 • Acties gericht op voorkomen van snelheidsovertredingen Wijnand Zeeuwstraat “
 • Geen ideeën. Tevreden over de woonomgeving.
 • Verduurzaming Stap voor stap aanbieden, met globale kosten en terugverdientijd
 • Nieuwe bestrating (nu erg verouderd)
 • Controle, toezicht door wijkagent
 • Schoonhouden speeltuin
 • Elektrische gasfornuis, minder gasverbruik.
 • speelgelegenheid voor kinderen
 • Eigen parkeerplaats door huisnr bordje of kenteken auto. Nu soms geen plek omdat mensen met 3 auto’s 3 plaatsen bezetten en een ander de auto niet kwijt kan.
 • Meer informatie over subsidiemogelijkheden
 • Speelgelegenheid op de grasvelden aan de kattenhaarsweg.
 • Basketbalveld/ voetbalveld vernieuwen
 • Wandelpaden hertenkamp (overlast fietser)”
 • Een kindvriendelijke buurt. Wat meer speeltuintjes voor de kinderen in de wijk.
 • Dak, gevel reiniging, zonnepanelen
 • Tuinen in de buurt zijn een zooitje. Mensen die er wonen doen er niks aan. Ook veel last van de buitenlanders hier tegenover.
 • Meer groen,meer parkeer plaatsen, ongedierte kunnen bestrijden zoals ratten
 • Snel van gas af, elektrisch koken enz, meer groen
 • meer groen en minder verharde tuinen
 • Diverse grote bomen kappen sommige houden de zon tegen op de panelen en hiervoor kleinere weer die niet zo groot worden
 • Centrale inkoop van zowel arbeid als materiaal als het gaat om zonnepanelen, training/ cursus over bewustzijn en eventuele oplossingen, stimuleringsregeling fiets
 • Van het gas af, (maar hoe groen is ons stroom-net? Met een warmtepomp wordt het stroom verbruik verdubbeld) Wordt er in de toekomst nog gewerkt aan waterstof of iets dergelijks?
 • Hondenpoep vrije speelveldjes en groenstroken “
 • Verkeersdrempels in verband met hoge snelheid.
 • Geen idee, voor mijn eigen woning heb gevoel en dak isolatie laten aanbrengen. Enkelglas vervangen voor dubbel glas en vloerverwarming aan laten leggen. Zonnepanelen laten plaatsen.
 • Hangjeugd te verdrijven betere verlichting bij de Johan frico school en meer kleine speel gelegenheid op de groenvoorziening in de woonwijk speeltuin hoge es vernieuwen
 • Meer groen terug en 30 kmzone controle daarop.
 • Opendag voor de buren, new activiten gebouw voor kinderen en volwassenen
 • Daken in deze straat lenen zich uitstekend voor zonnepanelen.
 • Regenwateropvangen om te gebruiken voor sproeien tuinen en doortrekken toilet.
 • verbetering van de straat, zodat verkeer minder hard kan rijden.   meer aandacht voor het groen langs de straat,  niet alleen de bomen die er staan maar ook wat leuke bakken met bloemen en de stukken gras eruit, Hier ligt altijd veel honden poep en wordt niet goed onderhouden
 • Meef informatie over eventuele subsidies Stadsverwarming, electrische laadpaalvoorzieningen
 • Verkeersbeperkende maatregelen. Er wordt nl schandalig hard gereden over de Turfweg. Het is een 30 km zone maar bijna niemand houdt zich daaraan.
 • na 23.30 minder straat verlichting
 • Meer groen.
 • Voor verdere verduurzaming in de wijk zijn concrete plannen nodig, begeleiding/coaching en financiële ondersteuning. Inzake voorzieningen is consequenter onderhoud noodzakelijk van delen van wegen en trottoirs. Zeker ook voor onderhoud groenstroken. Meer snelheidsbeperkende maatregelen en repressie inzake snelheidsovertredingen, bovenal in 30 km gebied. Waar mogelijk invloed/toezicht op ‘verwaarlozing’ en vervuiling. Inperken van visuele hinder. Rommel, opslag oude metalen.
 • de parkeerplaatsen te veranderen, stoep achter de parkeerplaatsen naar voren plaatsen langs de weg. hierdoor heb je beter uitzicht bij weg rijden. ook lopen de voetgangers niet meer over straat. de plekken verbreden naar huidige maatstafen
 • Meer groen in Rijssen, we zij n bijna de hekkensluiter van Twente als het  hier om gaat
 • Meer parkeerplaatsen in de kleinere straatjes, iets voor de jeugd waar ze terecht kunnen in plaats van op straat, opknappen van de speeltuin
 • Parkeerplaats Nettorama overdekken en zonnepanelen plaatsen waarin minima kunnen participeren
 • Collectief laten isoleren en zonnepanelen
 • Gezamenlijk zonnepanelen
 • Iedereen zonnepanelen. Gooi de frisoschool, sion, de flatten vol met panelen en maak het aantrekkelijk voor de groep mensen die het financieel niet kunnen overzien. Zolang er maar geen weilanden met panelen worden volgezet met panelen.
 • De straat mag wel een keer een opknapbeurt hebben en de zaaddragende bomen verwijderen en magnolia’s er voor in de plaats zetten
 • Speeltuin en groen in de wijk behouden
 • Onze huurwoning wordt in oktober gerenoveerd en verduurzaamd. In de wijk zou misschien een beetje meer groen kunnen komen
 • Meer initiatieven om gezamenlijk te zijn in een buurt
 • Meer speelmogelijkheden.
 • Bij het veldje achter de woningen voor ouderen, bij de Brekeld staan de goals al helemaal verkeerd.
 • Ook graag meer speelmogelijkheden. “
 • Speeltuin komt er al is toegezegd. Auto’s rijden erg hard door een kinderstraat dus daar kan iets mee. Verder verduurzaming waar mogelijk
 • Meer groen/schaduw, regenwater opvangen, zonnepanelen op alle daken, platte daken vergroenen
 • Aanpakken speeltuin hoge Esch.
 • Aanpakken hondenpoep en rommel probleem. “
 • Veel meer aandacht voor het hondenpoepprobleem, meer speelgelegenheid en onze slecht geïsoleerde woning verduurzamen
 • Graag meer parkeerplaatsen, overdag is er genoeg plek, maar ‘s avonds en weekend is vaak lastig plek vinden.  Kritisch kijken naar wie een gehandicapten plek heeft, deze mensen kunnen lopen met en zonder hulpmiddel. Esstraat tussen opstalstraat en Wijnand Zeeuwstraat
 • Mensen motiveren minder tegels/meer groen. Plus dat de gemeente zelf ook niet direct iedere boom die een beetje lastig staat zou moeten kappen
 • Subsidies beschikbaar stellen zodat het goedkoper wordt om aanpassingen aan de woning te doen.
 • Het groen in de wijk wordt zeer slecht onderhouden en is erg eentonig.”
 • Handhaving speeltuin hangjeugd
 • snel verduurzamen is goed voor ons allemaal
 • betaalbare zonnepanelen, waaraan de gemeente mee betaald , zowiezo voor huishoudens met 1 inkomen of een laag inkomen.  het is nl niet te betalen..
 • De straten aanpakken. En de parkeergelegenheid
 • Huizen renoveren en speeltuin behouden.
 • Collectief inkopen van bijvoorbeeld zonnepanelen
 • Ik denk dat het heel leuk zou zijn om bij het hertenkamp een paar leuke speeltoestellen te plaatsen, zoiets wat je in een speelbos ook tegenkomt. Daarbij zou het fijn zijn als deze plek ’s avonds verlicht werd, zodat hangjeugd zichtbaar wordt en ze er minder zullen verblijven.
 • Huis verduurzamen dmv zonnepanelen, isolatiemateriaal.
 • Meer onderhoud van het groen.
 • Meer te spelen voor de jeugd. Dat kan bv ook door schoolpleinen open te stellen en daar dan speeltoestellen te realiseren in overleg.”
 • Speeltuin de hoge Esch weer een speeltuin maken. Het is een lachertje. +Laadpalen voor elektrische auto’s Misschien bomen planten in de straat waar ik woon. Geeft meteen wat schaduw in de zomer
 • Ik zou het liefst zien dat wij ons huis kunnen verwarmen door middel van waterstof. En op die manier van het gas af kunnen. Als jullie deze wijk daarvoor als proef wijk willen maken. Dan doen wij zeker weten mee.
 • Meer parkeerplaatsen, bredere straat
 • De Teunis lodderstraat de zelfde inrichting fwven als de Rembrandt van Rijksstraatweg. Waardoor het een verkeersluwe straat wordt.
 • Snelheid uit de straat halen. Parkeerplaatsen aanpakken, meer speelgelegenheid, meer groen
 • Meer huizen  isoleren en meer parkeerplaatsen.
 • Huizen verduurzamen en levensloopbestendig maken. Dwz de keukens/badkamers groter maken zodat alle keukenapparatuur/wasmachine er in kan en niet meer in de schuur of slaapkamer hoeft te staan. WC zowel beneden als boven. Isolatie van vloer t/m dak. warmtepomp, die ’s zomers kan koelen, zonnepanelen. Moeilijkheid om de woonkamer te kunnen luchten. Nu zitten er zelfs geen ramen in die open kunnen, alleen een rooster. De huizen moeten hoognodig de 21ste eeuw in.
 • Zonnepanelen, betere isolatie want die is heel slecht in onze gebouwen
 • meer groenvoorziening, parkeergelegenheid maken in zuiderstraat net zoals in de Esstraat is gebeurd
 • werkbusjes uit de woonwijken weren, de groen voorziening beter schoon houden
 • Meer controle door woningbouw op bossage, coniferen, doorgang paden e.d.
 • Zorgvuldig groen onderhouden groenstroken.
 • Minder huurwoningen,
 • Blijft de buurt stabieler en worden de woningen beter onderhouden.
 • Decentrale wtw voorzieningen in de woningen aanbrengen.
 • Verwarming installaties vakkundig inregelen. Aanvoer temperaturen ketels terug zetten rond de 60 graden. Als deze stappen zijn  gezet nadenken over een hoog temperatuur warmtepomp in de woningen, zodat bestaande radiatoren kunnen blijven.
 • Straatwerk is slecht, hobbels en gaten in het wegdek.
 • Hier zou meer parkeergelegenheid gecreëerd moeten worden in combinatie met meer groen en snelheidsopstakels (geen drempels) zodat er niet meer zo hard gereden wordt.
 • Meer zonnepanelen op openbare gebouwen
 • De wegen boven de Wijnand Zeeuwstraat zijn zeer slecht, veel hobbels en gaten! De straten zijn echt op! Als dit aangepakt zou worden , dan zou het een stuk aangenamer zijn! Ook het speelveldje is (Esstraat/Teunislodderstraat) niks meer, er staan 3 oude speeltoestellen waar niemand wat mee doet, opfrissen dat is nodig! En meer toezicht of strenger zijn rondom speeltuin de Hoge-esch! Daar gebeurt volgens ons van alles, wat niet de bedoeling is!
 • Betere isolatie. Dubbelglas zou al heel erg fijn zijn.
 • Betere voorzieningen voor elektrisch rijden.
 • Een speeltuintje bij het hertenkamp
 • Een parkeerverbod instellen aan de V. van Goghstraat nabij de flats. Er staan regelmatig auto’s geparkeerd aan de flatzijde van de straat. Dit terwijl er p-ruimte over is, zowel tussen de flats als ook in de p-havens aan de sportveldzijde van de straat. Betreffende auto’s leveren gevaar op voor zowel fietsers als overig verkeer.
 • Meer parkeerplaatsen en op termijn oplaadpalen voor elektrische auto’s
 • Centrale stroom opslag en dan meer zonnepanelen. Los van energiebedrijven
 • Laadpalen, collectieve zonnepanelen aanschaffen.
 • Daar heb ik niet over nagedacht
 • – iedereen zonnepanelen
 • meer parkeerplaatsen
 • Werkbusjes uit de straten weren en laten parkeren op centrale parkeerplaatsen in of net buiten de wijk. Dit zorgt voor meer veiligheid bij het oversteken (van kinderen).
 • Als buren samen de wijk schoonhouden. Blad opruimen, een keer de bezem pakken, katten binnen houden en hondenpoep opruimen.
 • Regenwatertonnen (esthetisch mooie) stimuleren.”
 • Vervangen van de straten en stoepen in wijk zuid, deel boven de Wijnand Zeeuwstraat tot aan de bosrand. Er zitten mega veel gaten en hobbels in de wegen. Daarnaast is ook de doorgang in de Esstraat een probleem door de parkeerproblemen. Die straat en grasstroken smeken om herinrichting.
 • Huizen beter isoleren
 • De parkeer gelegenheid is onvoldoende 
 • Parkeerstrook i.p.v. vakken en kleine groenstrook boompje is leuk ma een boom hoor in het bos groen hebben we bij de mensen in de tuin “
 • Betere groenvoorziening en -onderhoud. Aanpak van zwerfvuil, hondenpoep e.d.
 • Zonnepanelen en andere maatregelen t.b.v. goedkoop onderhoud”
 • Meer speelgelegenheid voor de kinderen in de wijk met name aan de Wijnand Zeeuwstraat / Esstraat.
 • De stoeptegels in onze wijk zijn, vergeleken met de goed onderhouden huizen en tuinen, ronduit lelijk. Ze liggen er zo te zien al 50 jaar. Ze maken het aanzien van de wijk grauw. De Esstraat is de afgelopen 20 jaar wel twee keer vernieuwd. Kan de tasveldweg en de turfweg niet een keer vernieuwd worden wat het trottoir betreft?
 • Meer speelgelegenheden. Grasveldjes. Doeltjes.
 • Vind het prima zo in onze wijk. Over enkele maanden verhuizen wij naar een appartement.
 • Nog niet over nagedacht
 • Zonnepanelen, vernieuwing van de straat en een eenrichtingsweg
 • Energie besparende straat verlichting
 • Dak beter isoleren
 • Meer speeltuintjes plaatsen in woonwijken waar kinderen wonen en niet alleen grasvelden. Wij willen ook graag een speeltuintje voor ons huis en samen met ons vinden dit 6 andere buren ook.
 • Scheiden en recyclen
 • Beter onderhoud omgeving groen rond Hertenkamp.
 • Meer verlichting fietspad ( noordelijk volkstuincomplex ) tussen Steenakkersweg-manege-Brekeldschool.
 • Handhaving opstallen volkstuincomplex ( ziet er niet uit )
 • Vernieuwen openbare ruimte
 • Zonnepanelen op de daken van de flats waar ik o.a. woon. Deze zonnepanelen dienen wel met grondstoffen gemaakt te te zijn die niet door China verhandeld zijn. Geen dictator aan de macht houden zoals de O.S. en de K.N.S.B. wel doet.
 • Zonnepanelen op het winkelcentrum, voetbalkantines en andere platte daken. I.p.v. op landbouw-/veeteeltgrond. De laatst genoemde gaan de baten niet naar de lokale mensen. Maar naar andere (buitenlandse) investeerders!
 • Kleine windmolens (van 1 of 2 meter) op bepaalde plaatsen. Er zijn kunstzinnige voorbeelden van. Een windwolenboom. O.i.d.
 • Meer groen in de wijk
 • Buurt batterij, waterstof opslag
 • Stimuleer zonnepanelen en zorg in ieder geval dat het stroommeter hiervoor geschikt is als dat niet het geval is maar houdt ook rekening met warmtepompen qua verbruik.
 • Denk ook na over mogelijkheden die collectief in de buurt mogelijk gemaakt kunnen worden zoals een buurtbatterij, maar denk ook aan aardwarmte, dit is voor een buurt in plaats van 1 huishouden wellicht interessant. Laat mensen vrij in hun keuzemogelijkheden.
 • Collectief inkopen van zonnepanelen en het aanbrengen van Isolatie
 • Niet teveel huurwoningen en goed kijken naar wie er in een huurwoning gaat wonen. Verder spelen de kinderen vooral op het schoolplein bij de Johan Friso school en de speeltuin ernaast. Verder zijn er geen plekken voor kinderen om echt te spelen. Het zou goed zijn om daar aandacht aan te geven dat het modern blijft en dat het niet verwaarloosd wordt.
 • Om kosten te drukken, kan er misschien een project op poten gezet worden dat veel mensen tegelijk van het gas afgaan omdat het dan financieel aantrekkelijker is. Kosten zijn al hoog genoeg tegenwoordig voor alles wat je moet betalen en kopen.
 • Wij willen graag nog verhuizen, dus denk daar over deze woning niet na
 • Duidelijk plan maken en communiceren over duurzaam maken van de wijk.
 • Denk ook aan het zicht: de wijze waarop de rijtjeswoningen door de woningbouw zijn aangepakt (huurwoningen wel, koopwoningen niet) is een doorn in het oog. Waar was de welstandscommissie?
 • Regels omtrent geluidsoverlast van warmtepompen ed