Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Dat zijn deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen.

Bestuurlijk belang houdt in: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Financieel belang betekent dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Verbonden partijen voeren beleid uit dat in principe ook door de gemeente zelf uitgevoerd kan worden. De raad van de gemeente ziet er op toe of de doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds overeenkomen met de doelstellingen van de gemeente of dat de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen gerealiseerd kunnen worden.

De gemeente Rijssen-Holten kent een aantal partijen waarmee ze bestuurlijk en financieel verbonden is. Dit zijn:

 • SamenTwente (GR)
 • Veiligheidsregio Twente (GR)
 • Stadsbank Oost-Nederland (GR)
 • Bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatieschap Twente (GR)
 • Stichting Twenteboard
 • Stichting Varietas

Verder bestaat met enkele partijen een aandeelhoudersrelatie, zoals:

 • N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
 • Afvalverwerkingsbedrijf Twence B.V.
 • Wadinko
 • Vitens
 • Enexis Holding N.V.

Meer informatie over de verbonden partijen is te vinden in de Programmabegroting.