Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

VVD

De fractie van de VVD op het Europaplein voor het gemeentehuis, met van links naar rechts: Eslbeth Deijk, Bart-Jan van den Berg.
Fractie VVD

Algemene informatie

Liberale uitgangspunten in de gemeente Rijssen-Holten:

De gemeentelijke politiek van Rijssen-Holten is in ons dagelijks leven tastbaar. Als inwoner van Rijssen-Holten heeft u er iedere dag mee te maken. Onze fractieleden zijn enthousiaste mensen die staan voor de belangen en wensen van de inwoners van Rijssen-Holten. Ze doen dit vanuit hun liberale overtuiging.

Het liberalisme heeft de volgende uitgangspunten:

  1. Vrijheid, zelfontplooiing van iedere burger, rekening houdend met medeburgers en samenleving;
  2. Verantwoordelijkheid voor eigen handelen en voor de samenleving;
  3. Verdraagzaamheid naar medeburgers op basis van wederzijds respect;
  4. Sociale rechtvaardigheid voor hen die belemmerd zijn in hun ontplooiing;
  5. Gelijkwaardigheid van alle mensen, ongeacht geloof, geslacht, ras, afkomst en geaardheid.

Coalitie

Deze partij maakt deel uit van de coalitie.

Leden VVD

Bart Jan van den Berg

Fractievoorzitter VVD