Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Woo-verzoeken

Op deze pagina vindt u de verzoeken die wij hebben binnen gekregen en bijbehorende documenten volgens de Wet open overheid (Woo).

Woo- verzoek

Het woo- verzoek heeft betrekking op het openbaar maken van documenten rondom de aankoop van voormalig vakantiepark De Lindenberg door de gemeente Rijssen- Holten.

Gesprekverslagen windturbines

Het woo- verzoek ziet op openbaarmaking van gespreksverslagen tussen de provincie en de raadsleden inzake windturbines.

Proces locatiekeuze AZC

Dit Woo-verzoek gaat onder meer over het proces rondom de totstandkoming van de locatie voor het AZC. Het verzoek is afgewezen, omdat hierover al eerder een verzoek is ingediend.

Huurcontract tussen Gemeente Rijssen-Holten en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ten aanzien van de Borkeldsweg 57

In dit Woo-verzoek vraagt de aanvrager het huurcontract op tussen de gemeente Rijssen-Holten en het COA over de huurlocatie aan de Borkeldsweg 57. Dit huurcontract is openbaar gemaakt, behoudens de persoonsgegevens en het afgesproken huurbedrag.

Woo-verzoek verhoudingen tussen gemeente en benzinestations op gemeentegrond

In dit Woo-verzoek is de aanvrager op zoek naar privaatrechtelijke overeenkomsten tussen pompstationeigenaren en de gemeente Rijssen-Holten. Deze privaatrechtelijke overeenkomsten zijn er niet, omdat er geen benzinestations op gemeentegrond staan binnen de gemeente Rijssen-Holten.

Opvraag documenten die te maken hebben met de locatiekeuze voor vakantiepark de Lindenberg

Aanvrager wenst alle documenten te ontvangen die te maken hebben met de locatiekeuze voor vakantiepark de Lindenberg voor verhuur aan het COA voor de opvang van vluchtelingen.

Variantenkeuze Ligtenbergerveld-Oost

Dit Woo verzoek gaat over onderzoeken uitgevoerd in het kader van de variantenkeuze Ligtenbergerveld-oost.

Verzoek om informatie over OZB-kwijtscheldingen

Dit verzoek is buiten behandeling gesteld vanwege een verkeerde manier van indienen.

WOO verzoek aankoop vakantiepark de Lindeberg

Verzoek tot verstrekking van alle documenten met betrekking tot de aankoop van vakantiepark de Lindeberg.