Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gemeentelijke uitgangspunten windenergie

Er zijn verschillende uitgangspunten die wij belangrijk vinden bij het plaatsen van mogelijke windmolens.

Windmolens in een cluster plaatsen

We vinden het belangrijk dat er meerdere windmolens bij elkaar worden geplaatst. Dit heet een cluster. Zo maken we slim gebruik van de ruimte en staan de windmolens niet verspreid op verschillende plekken door de gemeente.

Afstand bewaren tot woonkernen

Windmolens mogen niet te dicht bij de woonkernen van Rijssen en Holten staan. Hierdoor ervaren inwoners minder overlast. Ook blijft er genoeg ruimte over om nieuwe huizen en bedrijven te bouwen.

Samenwerken met buurgemeenten

We vinden het belangrijk dat we, wanneer mogelijk, aansluiting zoeken met onze buurgemeenten. Daarom willen we inzetten op samenwerken met de gemeenten Deventer, Lochem en Hof van Twente.

In de buurt van infrastructuur

Bij voorkeur plaatsen we de windmolens dicht bij grote wegen of andere infrastructuur, zoals de snelweg A1. Dit zorgt ervoor dat mensen in woongebieden minder last hebben van het uitzicht op de molens en het geluid dat ze maken.