Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Proefafsluiting Akkerdijk voor motorvoertuigen

21 september 2023

Vanaf maandag 25 september 2023 verandert de verkeerssituatie aan de Akkerdijk in Rijssen tijdelijk. We heffen de spitsafsluiting op. Vanaf dat moment geldt er een algeheel verbod voor motorvoertuigen. Wel blijft de uitzondering voor aanwonenden en grondexploitanten van kracht.

Waarom doen we dit?

De Akkerdijk wordt vaak gebruikt door sluipverkeer. De huidige hoeveelheid verkeer zorgt voor problemen, zoals onveilige verkeerssituaties en schade aan de bermen.

We voeren deze maatregel uit als een proef. We hebben onlangs verkeerstellingen gedaan op de Akkerdijk. Over een paar weken kijken we wat het effect is op het verkeer, onder andere in de wijk Veeneslagen. Afhankelijk van de uitkomsten van de tellingen en handhavingsacties bekijken we welke (nieuwe) acties nodig zijn.

Wat doen we verder?

We gaan regelmatig controleren welk verkeer gebruik maakt van de Akkerdijk. Rijdt u hier en bent u geen aanwonende of grondexploitant? Dan riskeert u een boete.