Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Archeologische ontdekking De Oosterhof

23 april 2024

In De Oosterhof zijn verschillende resten gevonden van een oude gracht. Het is een deel van een verdwenen gracht die misschien gekoppeld kan worden aan de oude Havezate Oosterhof.

Ze denken dat de oude gracht in de 18e eeuw is gedempt

Er is meer onderzoek nodig om te achterhalen hoe oud deze gracht echt is. Dat komt door de hoge grondwaterstand tijdens het onderzoek. Daardoor konden de oudere lagen van de gracht niet goed worden onderzocht.

Toen de Oosterhofbeek gegraven werd was deze oude gracht waarschijnlijk niet meer nodig

Vroeger voorzag hij het kasteel van water. Om genoeg water in de Oosterhofbeek te houden, werd hij verbonden met de Leidegraven. Het water werd vervolgens afgevoerd op het broekland rond de Molenbeek. Deze waterloop is terug te vinden op de Hottingerkaart van 1783. De Oosterhofbeek is rond 1775 gegraven voor de zompvaart op het kasteel richting de Regge.

Ontdekkingen in de proefsleuven

Tijdens het onderzoek op de parkeerplaats bij de Hobbyboerderieje en de weilanden ernaast zijn verschillende oude sporen gevonden. Bijvoorbeeld een kuil met middeleeuws aardenwerk, twee haardkuilen, andere kuilen en paalsporen.