Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Asbest gevonden bij Constantijnschool

Dit nieuwsbericht is verlopen.
5 december 2022

Onlangs is op het schoolplein van de Constantijnschool onderzoek gedaan naar asbest door projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS). Hierbij is asbest in de bodem gevonden. 1 van deze plekken is niet verhard en er staan geen planten of ander groen. Deze plek is daarom op vrijdag 2 december afgezet met hekken. Op korte termijn gaat projectbureau BAS verder onderzoek doen op deze plek.

De school, ouders en omwonenden zijn schriftelijk geïnformeerd door projectbureau BAS over de vervolgacties, het resultaat en het verkrijgen van meer informatie.

Asbest en gezondheid

Zolang asbest in de bodem zit, zijn er geen gezondheidsrisico’s. Pas wanneer de bodem omgewoeld wordt, de bodem droog is en het waait, kunnen asbestvezels in de lucht vrijkomen en ingeademd worden. Meer informatie over asbest en gezondheid leest u op www.ggdleefomgeving.nl.

Projectbureau BAS

Projectbureau BAS onderzoekt voor de gemeente Rijssen-Holten alle locaties waar volwassenen en kinderen recreëren en spelen op asbest in de bodem. Denk aan speeltuintjes, sportvelden, recreatiegebieden en schoolpleinen. Projectbureau BAS helpt ook bij het opruimen van het asbest.