Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bloemenmengsels voor akkerranden, bermen en gazons

Dit nieuwsbericht is verlopen.
8 februari 2023

De gemeente vraagt inwoners mee te helpen met het vergroten van de biodiversiteit. Daarom kunnen inwoners ook dit jaar weer gratis een bloemenmengsel aanvragen voor akkerranden of een suggestie doen voor het inzaaien van bermen buiten de bebouwde kom en gazons binnen de bebouwde kom.

Geef uw aanvraag of suggestie door voor 1 maart

Gebruik hiervoor het digitale formulier op www.rijssen-holten.nl/akkerranden. Geef bij de aanvraag voor de akkerranden een beschrijving van de locatie, de totale oppervlakte en een schets, tekening of foto toe. De gemeente bepaalt bij alle aanvragen en suggesties of de locatie geschikt is.

De gemeente zaait de akkerranden, bermen en gazons in

We maken de grond klaar en zaaien het mengsel met een machine in. Dit doen wij samen met Greun Hoolt’n. Per locatie bekijken we welk bloemenmengsel we hiervoor gebruiken. Van half april tot begin mei zaaien we de bloemenmengsels in.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het inzaaien van akkerranden, bermen en gazons of de bloemenmengsels die wij gebruiken? Kijk dan op www.rijssen-holten.nl/akkerranden.