Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bomen planten tegen hittestress

26 februari 2024

Wij hebben vorig jaar een plan gemaakt voor meer groen in onze gemeente: de Groenstructuurvisie. Met dit plan streven wij onder andere naar meer biodiversiteit en minder hittestress.

We willen dat iedereen binnen 300 meter van zijn huis een koele plek heeft. Daarom gaan we de komende tijd meer bomen planten.

We zijn begonnen in de Veeneslagen in Rijssen en Vletgaarsmaten in Holten. Daar hebben we meer dan 110 bomen gepland op plekken die in de toekomst gevoelig zijn voor hittestress.

Zo blijft onze gemeente een fijne en gezonde plek om te wonen, ook nu het klimaat verandert.