Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

College is van plan vakantiepark te kopen voor vestiging AZC

Dit nieuwsbericht is verlopen.
29 juni 2023

Het college is van plan vakantiepark De Lindenberg aan de Borkeldsweg 57 in Holten te kopen. Dat is op dinsdag 27 juni 2023 besloten. De bedoeling is om dit park te verhuren aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het COA wil hier een tijdelijke opvang voor asielzoekers realiseren met een capaciteit van maximaal 250 bedden. De opvang start naar verwachting op 1 januari 2024 en duurt maximaal 10 jaar.

Met de voorgenomen aankoop van het vakantiepark voor het opvangen van asielzoekers anticipeert het college op de zogenaamde Spreidingswet die in voorbereiding is. Daarmee neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid en houdt zij ook de regie over locaties en aantallen.

Vakantiepark De Lindenberg is in 2016 al eens door het COA gehuurd voor de opvang van vluchtelingen. Doordat er minder vluchtelingen kwamen dan verwacht, is het park destijds niet gebruikt als opvanglocatie.

Omwonenden zijn inmiddels schriftelijk geïnformeerd en uitgenodigd voor een inloopavond.

Voor andere belangstellenden zal dit op een later moment plaatsvinden. Op maandagavond 10 juli staat het voornemen tot aankoop op de agenda van de gemeenteraad. De raadsleden kunnen tijdens deze vergadering hun wensen en bedenkingen tegen de voorgenomen aankoop kenbaar maken.

Meer informatie vindt u op onze pagina over opvang.