Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gemeente organiseert extra inloopmomenten

Dit nieuwsbericht is verlopen.
4 juli 2023

Naar aanleiding van de grote interesse in de inloopavond van 4 juli, hebben wij besloten om 2 extra inloopmomenten te organiseren.

Op zaterdagochtend 8 juli van 9.30 tot 11.30 uur en op woensdagavond 12 juli van 18.00 tot 20.00 uur. Deze inloopmomenten vinden plaats in het gemeentehuis.

Deelnemers moeten in de gemeente Rijssen-Holten wonen of eigenaar zijn van een perceel in de buurt van Borkeldsweg 57. U kunt zich opgeven via opvang@rijssen-holten.nl, met vermelding van de voorkeursdatum. Bij 100 deelnemers per datum moeten we inschrijving stoppen en komt u op een reservelijst. Het kan zijn dat wij nog een extra inloopavond organiseren of dat we op een andere manier met u contact leggen vanuit deze reservelijst.

Wij vragen u om naast uw voorkeursdatum, ook het aantal deelnemers (bij voorkeur 1 persoon per adres) en het tijdstip door te geven dat u denkt langs te komen.