Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gemeente Rijssen-Holten stelt zoekgebied voor windenergie en windbeleid vast

22 december 2023

Tijdens de raadsvergadering van 21 december 2023 heeft de gemeenteraad van Rijssen-Holten een zoekgebied voor windenergie en windbeleid vastgesteld. Een meerderheid van de raadsleden stemde voor het plan van het college.

Dit is het vastgestelde zoekgebied voor windenergie

Het zoekgebied dat is vastgesteld ligt ten zuiden van de A1 en loopt van de gemeentegrens met Deventer tot aan de verzorgingsplaats de Bolder. Op www.rijssen-holten.nl/zoekgebied staat een kaartje van het zoekgebied. Hier kunt u ook meer informatie vinden over waarom er gekozen is voor dit zoekgebied.

Meerderheid van de raadsleden stemt voor het gemeentelijke windbeleid

Door het vaststellen van dit beleid kan er bij aanvragen voor windmolens goed gekeken worden naar de lokale situatie. Zodat er maatwerk toegepast kan worden. Bijvoorbeeld bij de geluidsnormen in een gebied. Tijdens de vergadering hebben raadsleden een aantal wijzigingen voorgesteld in het voorgestelde windbeleid. Deze worden op dit moment verwerkt. Zodra het definitieve windbeleid klaar is plaatsen wij deze op onze website. U krijgt hiervan bericht via de nieuwsbrief.

De gemeenteraad neemt motie tegen windturbines Vletgaarsmaten aan

De provincie heeft laten weten dat een projectontwikkelaar een aanvraag voor het plaatsen van windmolens bij ons in de gemeente heeft ingediend. De precieze plek hiervoor is nog onduidelijk. Wel is er aan wethouder Ben Beens verteld dat de aanvraag voor het plaatsen van deze windturbines Vletgaarsmaten heet. Daarom wordt er door het college en de gemeenteraad vanuit gegaan dat de aanvraag in de buurt van het gelijknamige bedrijventerrein is.

In een motie heeft de gemeenteraad het college opgeroepen om de projectontwikkelaar en de provincie duidelijk te maken dat wij tegen het plaatsen van windmolens zijn op die plek. Daarnaast willen ze dat het college met de projectontwikkelaar in gesprek gaat. Om te proberen om de door hen geplande windturbines te verplaatsen naar het door de gemeenteraad vastgestelde zoekgebied.

Op deze manier gaat het proces verder

De provincie is bij aanvragen voor het plaatsen van windturbines het bevoegd gezag. Dat betekent dat zij eindverantwoordelijk zijn en beslissen over de komst van deze windturbines. Daarom gaat wethouder Ben Beens in januari eerst in gesprek met de provincie over de aanvraag met deze naam Vletgaarsmaten. De wethouder hoopt in dit gesprek de komst van windturbines in dit gebied tegen te houden. Afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek start er een onderzoek naar de mogelijkheid van windmolens in het aangewezen zoekgebied.