Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gemeentelijke belastingen 2024

23 januari 2024

U heeft de gemeentelijke belastingen 2024 ontvangen. Dit noemen we de aanslag gemeentelijke heffingen. Heeft u zich aangemeld op MijnOverheid? Dan krijgt u de aanslag via de berichtenbox op mijnoverheid.nl. Heeft u zich (nog) niet aangemeld? Dan krijgt u de aanslag via de post.

De kosten voor 2024

Ieder jaar betaalt u de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de onroerendezaakbelasting (OZB). In de tabel hieronder ziet u wat in 2023 betaalde en wat u in 2024 betaalt. Voor deze kosten gaan we uit van een huishouden met meerdere personen.

Gemeentelijke belastingen20232024
Afvalstoffenheffing€ 217,-€ 219,-
Rioolheffing€ 172,-€ 179,-
OZB0,0796%0,0796%
De kosten voor de afvalstoffen- en rioolheffing en OZB van 2024.

Huishoudens krijgen een eenmalige korting op de aanslag

Eenpersoonshuishoudens krijgen een korting van € 50,- en meerpersoonshuishoudens € 69,-. Deze korting staat als afzonderlijke regel op de aanslag gemeentelijke heffingen vermeld. Voorwaarde is dat u op 1 januari 2024 afvalstoffenheffing betaalt.

OZB en WOZ

Hoeveel u betaalt voor de OZB hangt af van de Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde). Dat is de waarde van uw woning op 1 januari van het vorige jaar. Dus 1 januari 2023. Is uw woning nu meer of minder waard? Dan ziet u dat bij de gemeentelijke belastingen van volgend jaar, in 2025. U vindt de WOZ-waarde ook op www.wozwaardeloket.nl.

Uw taxatieverslag vindt u op mijnoverheid.nl

In het taxatieverslag staat hoe de gemeente de WOZ-waarde bepaalt. Log voor het taxatieverslag in op mijnoverheid.nl. Ga naar uw persoonlijke gegevens, klik op wonen en kies voor WOZ.

Meer informatie over uw WOZ-waarde en bezwaar maken

Meer informatie over de WOZ vindt u op pagina over OZB en WOZ. Klopt er iets niet aan uw aanslag of bent u het niet eens met uw WOZ-waarde? Neem dan contact met ons op via (0548) 85 48 05. Wij helpen u graag.

Komt u er met een medewerker van de gemeente niet uit? Dan kunt u bezwaar maken. Dat kan gratis. Doe dit binnen 6 weken na de datum die op uw aanslag gemeentelijke heffingen staat. Meer informatie over bezwaar maken vindt u op de pagina over OZB en WOZ.

Hulp bij het betalen van de gemeentelijke belastingen

Als u moeite heeft met het betalen van deze belastingen, kunt u een betalingsregeling of kwijtschelding aanvragen. Bij een betalingsregeling betaalt u het bedrag in delen. Als u recht heeft op kwijtschelding hoeft u het bedrag of een deel daarvan niet te betalen. Meer informatie hierover vindt u op pagina over betalingsregeling.

Hulp bij aanvraag kwijtschelding

De Thuisadministratie van ViaVie Welzijn helpt inwoners bij het aanvragen van kwijtschelding. Maak hiervoor een afspraak via (0548) 36 27 55. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Meer informatie over de Thuisadministratie vindt u op www.viaviewelzijn.nl.

Meer informatie over belastingen

Als u meer wilt weten over de belastingen kijk dan op onze website.