Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gemeenten tegen aanpak afsluiten mountainbikepaden door provincie

Dit nieuwsbericht is verlopen.
10 juni 2022

In de zomer van 2021 heeft het college van gedeputeerde staten (GS) van de provincie Overijssel besloten dat een deel van de MTB-route op de Sallandse Heuvelrug afgesloten diende te worden. Voor 3 trajecten gold een last onder dwangsom aan de Regio Twente.

Eind mei 2022 heeft GS Overijssel meegedeeld de afsluiting uit te breiden tot de gehele Sallandse Heuvelrug. Dit heeft als consequentie dat de singletracks (mountainbike-pad) van de blauwe MTB-route op de Sallandse Heuvelrug volledig moeten worden afgesloten in de periode van april tot en met september.

De colleges van B&W van de gemeenten Hellendoorn en Rijssen-Holten spreken grote zorg uit over dit voornemen. De route, die al circa 20 jaar in gebruik is, dient veel doelen. Het biedt fietsers een uitdagende mogelijkheid het gebied en de natuur te ontdekken, het voorkomt wildfietsen en het draagt, in samenhang met onder andere de bezoekerscentra op de Sallandse Heuvelrug, bij aan bewustwording en bescherming van de flora en fauna in onze mooie omgeving. Een onmisbaar middel om recreatie, sportiviteit en oog voor de natuur bij elkaar te brengen.

Dat recreatie en natuurwaarden niet altijd samen gaan, mag helder zijn. Echter zijn er juist op de Sallandse Heuvelrug rond de singletracks maatregelen genomen om het leefgebied van onder andere de zandhagedis en hazelworm te versterken. Dat er, naar schatting van Bureau Waardenburg, nu 40.000 hazelwormen en zo’n 56.000 zandhagedissen in het gebied leven, is ook te danken aan de genomen maatregelen rond singletracks. Het lijkt nu alsof de singletracks moeten boeten voor de doelen die de afgelopen jaren hiermee zijn gediend.

Daarnaast verwachten beide colleges dat de druk op de reguliere fietspaden in dit gebied verder zal toenemen wanneer ook MTB-ers van deze paden gebruik zullen gaan maken. Dat zal de verkeersveiligheid op deze fietspaden niet te goede komen. Ook zullen ondernemers in en rondom het gebied economische schade lijden wanneer de route in genoemde periode gesloten zal zijn.

Daarnaast verwachten beide colleges dat de druk op de reguliere fietspaden in dit gebied verder toeneemt als ook MTB-ers van deze paden gebruik gaan maken. Dat komt de verkeersveiligheid op deze fietspaden niet te goede. Ook lijden ondernemers in en rondom het gebied economische schade als de route in genoemde periode gesloten is.