Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Het nieuwe RES-bod

Dit nieuwsbericht is verlopen.
30 mei 2023

Op 1 juli 2023 moeten alle Twentse gemeenten hun plan voor het opwekken van duurzame energie aan de provincie Overijssel presenteren. Dit plan wordt een RES-bod (Regionale Energie Strategie) genoemd. Het college van Rijssen-Holten kiest ervoor om een RES-bod van 90 gigawattuur aan te bieden. Hierin wordt voor nu geen mogelijk zoekgebied aangewezen. Voordat het RES-bod wordt voorgesteld aan de provincie moet eerst de gemeenteraad akkoord geven op het plan.

De 90 gigawattuur aan duurzame energie komt overeen met het advies dat inwoners, organisaties en bedrijven, onder de noemer GroenDoen, in april 2023 hebben aangeboden aan het college. Meer informatie over het RES-advies van GroenDoen staat op www.groendoenwij.nl. Of de 90 gigawattuur wordt opgewekt door zonne- of windenergie wordt voor nu door het college nog open gelaten.

College wijst nu nog geen zoekgebied voor windenergie aan

Hiervoor is gekozen omdat het college de landelijke onderzoeken van het RIVM over de afstands- en gezondheidsnormen wil afwachten. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid wat het effect is van windenergie op de gezondheid en zijn de geluidsnormen niet vastgesteld.

De provincie kan alsnog kiezen om een zoekgebied aan te wijzen. Maar om regie over het proces rond windenergie te houden heeft het college windbeleid vastgesteld. In dit windbeleid staan regels waar mogelijke windenergie projecten aan moeten voldoen.

Het voorstel wordt besproken in de commissie Grondgebied van 5 juni 2023

De gemeenteraad neemt in de vergadering van 29 juni 2023 een besluit over het voorstel.