Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Informatieavonden over Provinciaal Programma Landelijk Gebied

Dit nieuwsbericht is verlopen.
20 juni 2023

De komende weken organiseren wij 3 informatieavonden over het Provinciaal Programma Landelijk Gebied, dat op 1 juli 2023 door de provincie wordt aangeboden aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De bijeenkomsten zijn gericht op agrariërs, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

In het landelijk gebied spelen veel vraagstukken en opgaven, onder andere op het gebied van natuur (waaronder stikstof), water, klimaat en uiteraard ook de toekomst van de landbouw. Deze opgaven wil de overheid in relatie met elkaar bekijken. De provincies hebben hierbij een centrale rol.

De provincie Overijssel stelt daarom een programma op samen met gebiedspartners als waterschappen en gemeenten, natuurbeheerders, landbouw- en andere belangenorganisaties van de inwoners van Overijssel: het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG).

Er zijn 3 informatieavonden in onze gemeente

Tijdens deze avonden willen wij u informeren en met u in gesprek gaan over het PPLG. Mensen van het Gebiedsteam West-Twente vertellen over de eerste versie van het PPLG en lichten de stappen die de komende tijd gezet zullen worden toe. Ook is er volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen.

De informatieavonden beginnen om 19.30 uur, maar u bent vanaf 19.15 uur van harte welkom voor de inloop:

 • Maandagavond 26 juni 2023
  Museum Broer een leven lang Boer
  Langstraat 38
  7451 ND Holten
 • Dinsdagavond 4 juli 2023
  Locatie: BuitenInn
  Veendijk 4a
  7462 PJ Rijssen
 • Dinsdagavond 11 juli 2023
  Trefpunt Espelo
  Valeweg 2
  7451 KK Holten

Meer informatie en aanmelden

Wilt u 1 van deze avonden bijwonen? Meld u dan minstens een dag van te voren aan door een e-mail te sturen naar buitengebied@rijssen-holten.nl.
Op de website van de provincie Overijssel vindt u meer informatie over de PPLG.