Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lintjesregen in Rijssen-Holten 2024

Dit nieuwsbericht is verlopen.
29 april 2024

Op vrijdag 26 april 2024 was de Lintjesregen. Deze inwoners uit onze gemeente zijn vandaag allemaal koninklijk onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Holten

De heer A. (Anton) Bronsvoort

De heer Bronsvoort is al 20 jaar bestuurslid van de Stichting Viering Nationale Feestdagen in Holten. Hij zet zich in voor Nationale Dodenherdenking en de kaarsenceremonie op kerstavond op de Canadese Begraafplaats. Verder helpt hij bij de viering van de Holtense bevrijding op 8 april en het oppoetsen van Stolpersteine samen met scholieren. Daarnaast vergaart hij informatie over de levensgeschiedenis van overleden Canadese bevrijders. Voor de Stichting Hulp aan Tsjernobylkinderen Rijssen-Holten biedt hij hulp als gastgezin en zet zich hij met bijzondere fietstochten in om geld in te zamelen. Dit doet hij ook voor wetenschappelijk onderzoek naar de spierziekte SMA.

De heer M.A. (Marc) Fraser

De heer Fraser was jarenlang vrijwilliger bij de Stichting Giving Back. Sinds 2014 is hij bestuurslid voor de Oudheidkamer Holten, hielp hij bij de museumdagen, de open dagen en Noaberavonden, en organiseerde wisselexposities. Ook helpt hij jaarlijks met het poetsen van de Stolpersteine. Vanaf 2015 is hij bestuurslid van de Organisatie Herdenking Stevensmonument Holten, was hij daarnaast enkele jaren voorzitter van de Stichting Kinderboerderij Dondertman in Holten, en is hij tevens voorzitter van de Stichting Viering Nationale Feestdagen in Holten.

De heer A.J. (Arjan) Hakkert

Vanaf de oprichting van de Vereniging van Holtense Beeldende Kunstenaar in 2009 was de heer Hakkert penningmeester en later en ook nu nog voorzitter. Verder is hij penningmeester van de Stichting Collectie Nagelhout Holten en verricht daarbij ook alle voorkomende werkzaamheden, zoals het organiseren en inrichten van exposities. Daarnaast is hij secretaris bij de Paasvuurcommissie en helpt met allerlei voorbereidende werkzaamheden. Ook is hij penningmeester van de Stichting Holten Science en actief lid van de Holtense Industriegroep.

De heer A. (Arie) Jansen

De heer Jansen is al 40 jaar vrijwilliger bij Voetbalvereniging Holten, een vakman die heeft geholpen bij elk bouwproject en renovatie. Ook is hij ruim 10 jaar grensrechter bij het tweede elftal. Daarnaast zat hij vele jaren in het organisatieteam van de Triathlon Holten. Voor de Stichting Oudheidkamer Hoolt’n helpt hij bij verschillende activiteiten en ook is hij al 10 jaar actief bij het organiseren van de Midwinterwandeling in Holten. Verder is hij ruim 37 jaar bestuurslid van IJsclub de Noordpool, helpt bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en is een van de drie gecertificeerde ijsmeesters.

De heer G.H. (Gerrit) Markvoort

De heer Markvoort is al ruim 40 jaar vrijwilliger. Voor de Hervormde Gemeente Holten was hij jeugdouderling, begeleider van jeugdactiviteiten en kerkfotograaf. Verder was hij commissielid en raadslid voor de PvdA Holten en na de herindeling 12 jaar bestuurslid van de PvdA RijssenHolten. Vele uren heeft hij zich ingezet voor de grote sportieve en culturele evenementen in Holten. Ook zette hij zich in voor het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats en voor de Stichting Vluchtelingenwerk Holten in de jaren 90.

De heer H. (Henk) Meilink

De heer Meilink was van 2007-2018 bestuurslid van touwtrekvereniging OKIA en sinds 2010 officieel trainer vanuit de Nederlandse Touwtrek Bond. Hij gaf de jeugdafdeling van OKIA een nieuwe impuls, traint de jeugdteams tot 23 jaar en enthousiasmeert hen om door te stromen naar de senioren. Hij heeft zich volledig ingezet voor het organiseren in 2022 van de Tug of War (wereldkampioenenschappen touwtrekken) in Holten.

De heer H. (Henk) Stam

De heer Stam is al vanaf 2007 onbezoldigd hoofdkoster van de Gereformeerde Kerk in Holten, stuurt een team van 5 hulpkosters aan en steekt de handen uit de mouwen bij alle kosterstaken en activiteiten. Ook zorgt hij voor een goede coördinatie van de activiteiten in het kerkelijk centrum De Kandelaar. Verder zet hij zich in voor de jaarlijkse Triathlon Holten met het ophangen van spandoeken en bij vervoersactiviteiten. Daarnaast helpt hij jaarlijks medevakbondsgenoten van de CNV bij het invullen van hun belastingaangifte.

De heer T.J. (Teun) Stevens

De heer Stevens was jarenlang voorzitter van de feestcommissie bij de Stichting School- en Volksfeest Espelo. Daarnaast zette hij zich in voor het 100-jarige bestaan van de Bosschool en voor de nieuwbouw van buurthuis Het Trefpunt. Ook was hij vele jaren fanatiek bouwer en organisator van het paasvuur Espelo. Verder was hij voorzitter van de Fokveedag Espelo, voorzitter van de Veeteeltstudieclub Holten en bestuurslid/voorzitter van touwtrekvereniging OKIA en is hij sinds 2017 secretaris van de Stichting Internationaal Touwtrekken Holten.

Rijssen

De heer J.J. (Jan) Averesch

Voor de Hervormde Gemeente Rijssen verzorgt de heer Averesch wekelijks de orgelbegeleiding bij erediensten en muziekavonden. Hij was ook jeugdouderling en pastoraal ouderling, en is vertrouwenspersoon voor gemeenteleden. Verder zet hij zich in voor de Stichting Inlooppunt Open Deur als vrijwilliger en secretaris in het bestuur. Daarnaast leveren hij en zijn echtgenote, die ook een lintje ontvangt, een aantal weekenden per jaar een bijdrage aan Het Passion in Hummelo. Deze stichting biedt kortdurende opvang aan mensen met verslavingsproblematiek.

Mevrouw H.B. (Heide) Averesch-Schuitemaker

Als vrijwilligster bij HulpSaam van de Hervormde Gemeente Rijssen coördineert mevrouw Averesch hulpvragen van gemeenteleden op allerlei gebied. Ook was zij commissielid en vrijwilligster voor de Vakantie Bijbelweek. Verder zette zij zich jarenlang in voor het Rode Kruis afdeling Rijssen op diverse gebieden. Daarnaast is zij vrijwilligster bij De Open Deur, bij Hospice de Reggestroom en bij de organisatie Mantelzorghulp (zorg aan terminaal zieken). Samen met haar man, die ook een lintje ontvangt, zet zij zich in voor Het Passion in Hummelo.

Mevrouw G.J. (Gesien) Breukelman-Jansen

Mevrouw Breukelman is al twee decennia ouderling bij de Protestantse Gemeente Open Hof. Al die tijd heeft zij zich belangeloos ingezet voor het wel en wee van de gemeenteleden op het gebied van pastorale zorg. Zij is ook betrokken bij het opzetten van kerkdiensten voor mensen met een beperking. Voor de Nierstichting heeft zij jarenlang de coördinatie van de collecte geregeld en ook zelf gecollecteerd. Daarnaast is zij al vele jaren secretaris bij de Vrouwen van Nu.

De heer G. (Gerrit) Flim

De heer Flim heeft als vrijwilliger vele jaren talrijke functies bekleed. Zo was hij secretaris van het Rijssens Mannenkoor, lid van de beheerscommissie Parkgebouw, voorzitter van de VVV Rijssen, oprichter en tweede voorzitter van de Stichting 750 jaar Stad Rijssen, voorzitter van het Stadsgilde in Rijssen en stadsgids. Ook was hij ouderling/kerkrentmeester en voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente wijk 4 Rijssen. Als lid van het moderamen was hij afgevaardigd in de Classis Almelo van de Protestantse Kerk Nederland en lid van de Synode. Ook doceerde hij in Theologische Vorming gemeenteleden.

Mevrouw J. (Annie) Ligtenberg-van de Maat

Mevrouw Ligtenberg was in de jaren ’80 en ’90 scheidsrechter bij plaatselijke, regionale en landelijke zwemwedstrijden (als eerste vrouwelijke scheidsrechter voor de KNZB en benoemd tot ere-official toen zij stopte). Verder is zij sinds 1995 actief als kaderinstructrice voor EHBO Nederland en geeft nog steeds les voor de EHBO-vereniging in Rijssen. Ook maakte zij deel uit van het SIGMA-team en werd onder andere ingezet bij de vuurwerkramp in Enschede en bij de opvang van vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië in 1999.

De heer B.G. (Ben) Nijboer

De heer Nijeboer is al ruim 60 jaar vogelringer en heeft ruim 250.000 Twentse uilen geringd. Hij was de ‘uilenman’ van het IVN, afdeling Rijssen en altijd aanspreekbaar als er vragen kwamen over uilen. Vele uren was hij bezig met het verzamelen en opslaan van gegevens van jonge vogels in een landelijke databank. Daarnaast bouwde hij nestkasten voor uilen en zangvogels. De dagcamping en informatieboerderij in natuurgebied De Borkeld zijn ontstaan mede dankzij zijn toegewijde inzet.

Mevrouw B.T. (Berthy) Nijeboer-de Jong

Mevrouw Nijeboer was van 1984-1992 bestuurslid van de Scouting Oosterhof – Niej Begin. Daarna heeft zij zich tot op de dag van vandaag ingezet voor de vereniging, onder andere met de verkoop van de groepsdassen van Scouting Rijssen. Verder is zij jarenlang bestuurslid en secretaris geweest voor Groei & Bloei Rijssen en zette zij zich in voor het regionale kampioenschap bloemschikken in het Parkgebouw. Ook is zij een onmisbare vrijwilliger voor De Zonnebloem afdeling Rijssen.

Mevrouw N. (Nathalie) Nijsink-Ligtenberg

Mevrouw Nijsink zet zich al vele jaren vrijwillig in voor de ZVG, de zwemvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking voor Rijssen en omgeving. Zij is eerste aanspreekpunt en bestuurslid van de vereniging en biedt administratieve hulp, begeleiding en ondersteuning aan de vereniging. Haar inzet heeft geholpen om de vereniging te versterken en bijgedragen aan het welzijn van de gezinnen met kinderen met een beperking.

De heer C. (Cees) Proos

De heer Proos heeft zich jarenlang ingezet voor de verkeersveiligheid in onze regio. Hij is de drijvende kracht achter de Veilig Verkeer Nederland afdeling Rijssen-Holten. Ook is hij betrokken bij de verkeersweken op de basisscholen en de scootmobielcursussen. Daarnaast diende hij diverse maatschappelijke en culturele doelen en is hij voor verzorgingshuis Maranatha onmisbaar als activiteitenbegeleider en helpende hand in het restaurant.

Mevrouw W. (Ina) Proos-Nijsink

Mevrouw Proos zet zich al ruim 20 jaar in om de bewoners van verzorgingstehuis Maranatha een warme en gastvrije omgeving te bieden en te voorzien van een heerlijke maaltijd. Ook heeft zij jarenlang in het bestuur gezeten van het Rode Kruis afdeling Rijssen en een belangrijke rol gepeeld in het ontstaan van de Stichting Rolstoelbus. Ook is zij actief voor de Stichting Kringloop de Mors en als secretaresse van de Christelijke Plattelandsvrouwen.