Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Subsidieregeling voor kleinschalig streekeigen landschapsbeheer

Dit nieuwsbericht is verlopen.
19 januari 2022

Sinds 2020 zetten de provincie Overijssel en Landschap Overijssel zich in om groepen inwoners enthousiast te maken om het landschapsbeheer in de eigen omgeving te organiseren en uit te voeren. In de praktijk blijkt de bestaande regeling voor veel groepen te veeleisend. Daarom wordt gestart met een bredere aanpak om groepen hierin te ondersteunen.

Vanaf 3 januari 2022 kunnen (startende) groepen gebruikmaken van een nieuwe subsidieregeling kleinschalig streekeigen landschapsbeheer. De nieuwe regeling kent 3 niveaus als aanvulling op de bestaande ‘bidbookregeling’.

Meer informatie over de subsidieregeling vindt u op www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/stimuleren-kleinschalig-streekeigen.