Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Onderzoek naar asbest in tuinen

Dit nieuwsbericht is verlopen.
13 juni 2022

De afgelopen jaren heeft Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) speelplekken, groenstroken, schoolpleinen en andere plekken waar volwassenen en kinderen recreëren en spelen onderzocht op de aanwezigheid van asbest in de bodem. Als er asbest werd aangetroffen is het opgeruimd. Dit doet Projectbureau BAS voor onze gemeente en voor 6 andere gemeenten in Twente.

Onderzoek

De afgelopen periode heeft het Projectbureau samen met de gemeente, woningcorporatie en deskundigen met kennis over de historie van de gemeente, gekeken welke gebieden binnen de bebouwde kom een verhoogde kans hebben op de aanwezigheid van asbest in de tuinen bij woningen. Bijvoorbeeld vanwege het bouwjaar van de woningen, eerder aangetroffen asbest of het gebruik van de locatie voordat er woningen gebouwd werden. Dit wil niet zeggen dat er ook daadwerkelijk asbest in de tuinen zit, maar op basis van de historie is de kans aanwezig.

Voormalige Betonfabriek Voortman

1 van de gebieden in Rijssen waar Projectbureau BAS de tuinen gaat onderzoeken zijn de straten en woningen op de plek waar vroeger de Betonfabriek van Voortman stond. In de week van 13 juni ontvangen de bewoners van deze straten en woningen een uitnodiging van het Projectbureau voor een informatieavond en deelname aan kosteloos bodemonderzoek. Woningeigenaren beslissen zelf of ze deelnemen of niet. Mocht asbestsanering nodig zijn, dan is dit ook kosteloos voor de bewoners.