Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Onderzoek naar behoefte (dag)activiteiten

Dit nieuwsbericht is verlopen.
14 september 2022

Aan welke dagactiviteiten heeft u behoefte? Deze vraag staat centraal in een groot onderzoek in opdracht van de gemeenten Rijssen-Holten, Hellendoorn en Wierden. Het onderzoek richt zich op thuiswonende mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers en naasten. Meedoen kan tot en met 25 september.

Het aantal mensen met geheugenproblemen, zoals dementie, neemt de komende jaren sterk toe. Ook in de gemeenten Rijssen-Holten, Wierden en Hellendoorn. Om deze mensen zoveel mogelijk te ondersteunen, willen de gemeenten passende activiteiten en voorzieningen bieden dichtbij huis. Maar welke activiteiten zouden dat moeten zijn? En hoe vaak wil men meedoen, wil men dat in kleine groepjes of individueel, in de ochtend of juist avonduren, en kan men er alleen naar toe of met begeleiding van een mantelzorger? Veel vragen waar de gemeenten in het onderzoek antwoord op hopen te krijgen.

Meedoen kan tot en met 25 september
Aan het onderzoek kan iedereen die thuis woont en te maken heeft met geheugenproblemen meedoen. De vragenlijsten zijn zowel online als fysiek in te vullen. De vragenlijst kan online ingevuld worden via de website van Evenmens, www.evenmens.nl/onderzoek, of schriftelijk met hulp van Evenmens. Neemt u hiervoor contact op met Evenmens, telefoon (0548) 638 830 of via e-mail info@evenmens.nl. Zowel de online als de papieren vragenlijst kan tot en met 25 september ingevuld worden en is anoniem. In de vragenlijst wordt alleen gevraagd naar de vier cijfers van uw postcode. Zo krijgen de gemeenten inzicht op welke plekken behoefte aan activiteiten is.

Samenwerking
Het onderzoek is in opdracht van de gemeenten en wordt uitgevoerd door onderzoek- en adviesbureau ZorgfocuZ in samenwerking met Stichting Evenmens. Daarnaast zijn de zorgorganisaties ZorgAccent en Carintreggeland en de welzijnsorganisaties De Welle en Via Vie Welzijn nauw betrokken.