Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Online melding maken openbare ruimte

Dit nieuwsbericht is verlopen.
1 maart 2022

De openbare ruimte is een verzamelnaam voor de plekken die wij allemaal gebruiken, zogenaamde openbare plekken. Zoals straten, parken en dergelijke. Soms gaat er iets kapot en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Bijvoorbeeld als een putdeksel verdwenen is. Of er is afval achter gebleven of de prullenbak is vol. U kunt deze klachten of meldingen online doorgeven.

Online meldformulier en Makkelijk Melden app

Een melding is makkelijk en snel gemaakt via het online meldformulier. Voor het melden kunt u ook gebruik maken van de Makkelijk Melden app (iOS en Android). Wilt u op de hoogte gehouden worden van de melding? De status van de melding is te bekijken via uw ‘MijnRijssen-Holten’.  

Telefonische meldlijn vervalt

Per 1 maart 2022 is de telefonische meldlijn niet meer actief. Reden hiervoor is dat de gemeente inzet op verdere digitalisering van de dienstverlening. Inwoners en bedrijven hebben zo de mogelijkheid om zelf te kiezen op welk moment ze een melding indienen. Daarnaast komt de gemaakte melding direct bij de juiste behandelaar en kan hierdoor efficiënter opgepakt worden.

Spoedmelding

Is er sprake is van een noodsituatie? Neem dan contact op:

  • Levensbedreigende situatie: 112
  • Onveilige situatie openbare ruimte/spoed: (0548) 854 854

Andere meldingen

  • Geen noodsituatie maar wel een hulpdienst nodig? Bel dan 0900 – 8844 (politie) of 0900 – 0904 (brandweer).
  • Een milieuklacht kunt u melden bij de Omgevingsdienst Twente via (0546) 749 555. Bijvoorbeeld als het gaat om overlast of gevaar van geluid, geur, stof of een andere milieuverontreiniging.
  • Een gas- of stroomstoring (tot en met de meter) meldt u bij de energieleverancier via 0800 – 9009 (gratis) of www.gasenstroomstoringen.nl.