Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Plan om zoekgebied aan te wijzen wordt besproken tijdens raadsvergadering

14 december 2023

Het college van Rijssen-Holten legt 21 december 2023 hun plan voor het aanwijzen van een zoekgebied voor aan de gemeenteraad. Dit betekent dat de gemeenteraad een voorstel van het college krijgt om een zoekgebied aan te wijzen. De gemeenteraad moet dan besluiten of het zoekgebied wordt aangewezen. In het voorstel wordt ook gevraagd om te besluiten over een gemeentelijk windbeleid. Een windbeleid bestaat uit verschillende regels waar windenergie in onze gemeente aan moet voldoen.

Het college stelt voor om het eerder besproken zoekgebied aan te wijzen

Het gebied dat het college wil aanwijzen ligt ten zuiden van de A1 en loopt van de gemeentegrens met Deventer tot aan de verzorgingsplaats de Bolder. Op www.rijssen-holten.nl/zoekgebied staat een kaartje van het zoekgebied. Hier kunt u ook meer informatie vinden over waarom er gekozen is voor dit zoekgebied.

Daarnaast stelt het college voor om gemeentelijke windbeleid vast te stellen

Door het vaststellen van dit beleid wil het college ervoor zorgen dat er bij aanvragen voor windmolens goed gekeken wordt naar de lokale situatie. Zodat er maatwerk toegepast kan worden. Bijvoorbeeld bij de geluidsnormen in een gebied. Het voorstel van het college aan de gemeenteraad vindt u op de agenda van de raadsvergadering van 21 december 2023.

Wat betekent het wanneer het gebied wordt aangewezen als zoekgebied?

Wanneer het gebied wordt aangewezen als zoekgebied betekent het dat er onderzoek gedaan gaat worden naar de mogelijkheid voor windmolens. Het betekent dus nog niet dat er windmolens gaan komen. Het onderzoek moet eerst laten zien dat het mogelijk is om windenergie op te wekken.

U kunt uw mening ook laten horen tijdens de raadsvergadering

Dat kan door in te spreken tijdens de vergadering. Meer informatie over hoe inspreken werkt en waar u zich kunt aanmelden vindt u op onze website.