Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Projectontwikkelaar start met communicatie over principeverzoek voor windturbines in Holten

23 april 2024

Een projectontwikkelaar heeft bij de provincie Overijssel een principeverzoek voor het plaatsen van windturbines in de buurt van Vletgaarsmaten in Holten ingediend. Dit verzoek wordt op dit moment niet in behandeling genomen. Het plan staat dus nog niet vast, maar de projectontwikkelaar heeft besloten om de omwonenden te informeren over hun plannen. “Wij zijn absoluut niet blij met deze plannen,” zegt wethouder Ben Beens.

Plannen van ontwikkelaar sluiten niet aan bij onze uitgangspunten voor windenergie

Wethouder Ben Beens: ‘’Wij vinden de plannen van de projectontwikkelaar niet passen bij de locatie Vletgaarsmaten. Het kan toekomstige ontwikkelingen in deze omgeving in de weg staan. Daarnaast sluiten de plannen ook niet aan bij de door ons vastgestelde uitgangspunten. Zoals dat een eventuele windturbine niet dichtbij 1 van de kernen mag komen en dat ze aansluiten bij infrastructurele werken, bijvoorbeeld de A1. Wij hebben hierover ook contact gehad met de provincie. Zij geven aan dat de projectontwikkelaar vrij is om over hun plannen te communiceren en een inloopbijeenkomst te organiseren. Maar dat ze nog steeds het risico lopen dat de plannen uit het principeverzoek niet door gaan.’’

De projectontwikkelaar geeft aan woensdag 24 april 2024 de direct omwonenden in te lichten

Daarna krijgen alle omwonenden in een straal van 2800 meter van het plangebied een brief van de projectontwikkelaar. Deze brief valt 25 of 26 april 2024 bij hen op de mat. De maatschappelijke organisaties uit onze gemeente worden donderdag 25 april 2024 via de mail op de hoogte gesteld. Dinsdag 14 mei 2024 wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd door de projectontwikkelaar. Tijdens deze avond kunnen inwoners hun vragen stellen over het plan. De inloopbijeenkomst vindt plaats in het Kulturhus in Holten.