Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vastgoedsector in Rijssen-Holten aangemoedigd om misdaad te melden

Dit nieuwsbericht is verlopen.
12 september 2023

Meld Misdaad Anoniem (M.) start samen met de gemeenten, bedrijven en ondernemers een campagne tegen criminele activiteiten in de vastgoedsector. Criminelen maken regelmatig gebruik van vastgoed. Zij gebruiken gebouwen bijvoorbeeld voor drugs, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of om crimineel geld wit te wassen. Met deze campagne willen de Twentse gemeenten en veiligheidspartners het bewustzijn in de vastgoedsector vergroten en een veilige meldplek bieden.

Vastgoed is belangrijk voor de ontwikkeling van de regio

Als Twentse gemeente willen we aantrekkelijk blijven voor wonen, werken, recreëren en ondernemen. Bij betalingen in de vastgoedsector gaat het vaak om grote bedragen. Ook zijn er vaak veel mensen bij betrokken. Sommige beroepen zien daarom vaker criminele activiteiten voorbijkomen. Denk aan makelaars, notarissen, taxateurs, vastgoedbeheerders, hypotheekadviseurs, accountants en belastingadviseurs. Zij zien bijvoorbeeld bijzondere betalingen, scheve prijsverhoudingen, vervalste documenten, dossiers die niet kloppen en schijnconstructies.

M. biedt een veilige plek om criminele activiteiten te melden

Door samenwerking met vakgenoten komen getuigen soms in de knel. Meld Misdaad Anoniem, of M., biedt dan uitkomst. Zo houden we samen de criminaliteit uit het vakgebied. In de campagne gaan Meld Misdaad Anoniem en de gemeenten actief samenwerken. Daarmee willen we de vastgoedsector laten zien waar zij op kunnen letten en hoe zij melding kunnen maken van criminele activiteiten.

Rijssen-Holten is aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem

Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt. Hier kun je anoniem informatie geven over criminele activiteiten. Omdat we samenwerken deelt Meld Misdaad Anoniem de meldingen ook met ons als gemeente. Zo krijgen we een nog beter beeld van wat er speelt in Rijssen-Holten.

Burgemeester Van Houdt benadrukt hoe belangrijk meldingen zijn voor de aanpak van criminaliteit: “Het illegale gebruik van panden heeft gevolgen voor de leefbaarheid van wijken. Het zorgt voor onveilige gevoelens en intimidatie, oneerlijke concurrentie, onveilige werksituaties en schade aan gebouwen. Deze criminele activiteiten zijn onacceptabel en moeten we terugdringen. Ik vraag graag alle lokale ondernemers om signalen door te geven.”

Melden helpt!

Vorig jaar is de campagne al in tientallen gemeenten uitgevoerd. In deze gebieden werd 30% meer gemeld vergeleken met het jaar daarvoor. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt, en dus geen politie. Melden kan telefonisch via 0800 7000, en online via een beveiligde omgeving op www.meldmisdaadanoniem.nl. Een klein team van medewerkers zorgt dat de melder anoniem blijft en behandelt de melding met zorg. Het meldpunt stuurt jaarlijks 20.000 meldingen door naar politie en andere opsporingsinstanties, die daarmee dagelijks zaken oplossen.

De vastgoedcampagne is een samenwerking tussen verschillende organisaties

De campagne wordt ondersteund door het NVM, VBO, Vastgoedpro, KNB, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Politie, Openbaar Ministerie, RIEC, CCV, PVO en een zestigtal gemeenten. Meer informatie over de campagne vindt u op www.meldmisdaadanoniem.nl/onderwerpen/vastgoed.