Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Archeologie

In de gemeente zijn 2 archeologische rijksmonumenten, namelijk overblijfselen van Kasteel de Waerdenborch en een Grafheuvel, beide in Holten.

Gemeenten moeten aangeven hoe met archeologische waarden binnen het grondgebied moet worden omgegaan. Daarom is in 2010 een Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart opgesteld. Deze is in alle bestemmingsplannen van de gemeente opgenomen. Wilt u de verwachtings- en beleidsadvieskaart inzien? Dan kunt u deze ook opvragen bij Jan Danker, via j.danker@rijssen-holten.nl.

Op de archeologische verwachtingskaart staan naast de bekende archeologische waarden ook verwachte archeologische waarden. Het grondgebied is daarvoor ingedeeld in zones. In 1 oogopslag is zichtbaar waar de kans op archeologische resten in de bodem het hoogst is.

De archeologische beleidsadvieskaart kan gebruikt worden om bij de keuze van toekomstige bouwlocaties de archeologie zoveel mogelijk te ontzien. Verder kan worden bepaald in welke gebieden archeologisch onderzoek moet plaatsvinden voor de aanvraag van vergunningen die kunnen leiden tot verstoring van de bodem.

Archeologische vondst

Archeologische vondsten moet u melden. Dit doet u digitaal bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Een archeologische vondst zijn bijvoorbeeld oude munten of vazen die heeft gevonden in een bouwput. Ook als u oude voorwerpen onder water heeft gevonden, moet u dit melden. Bijvoorbeeld delen van een scheepswrak.

Voor het opgraven van archeologische voorwerpen met een metaaldetector moet u een certificaat hebben.