Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Coalitieakkoord 2022-2026

Onder de titel ‘Met daadkracht, in vertrouwen’ stelde het college van SGP, CU, CDA en VVD het coalitieakkoord Rijssen-Holten vast voor de bestuursperiode 2022 – 2026.

Over het coalitieakkoord

Bovenaanzicht van de centra van Rijssen en Holten

Rijssen-Holten is een prachtige gemeente, met een rijke geschiedenis en een toekomst vol perspectief. SGP, CU, CDA en VVD willen aan de slag met een coalitieakkoord met en voor onze inwoners.

Inwoners, bestuur en organisatie

Het gemeentehuis vanaf het Europaplein

Rijssen-Holten heeft een krachtige samenleving, een stabiel bestuur en een gedreven organisatie. Samen werken we aan de uitdagingen waar we voor staan en willen we het welzijn van Rijssen-Holten verhogen.

Jeugd en onderwijs

Speelplein met kinderen die touwtje springen.

Rijssen-Holten is een thuis voor onze jongeren. We willen voor alle jongeren een aantrekkelijke gemeente zijn, maar ook aandacht hebben voor jongeren met wie het (tijdelijk) niet zo goed gaat.

Samen zorgen

Een oma en 2 kleinkinderen staan op het uitkijkpunt onderaan de Holterberg

In Rijssen-Holten hebben we oog voor elkaar. Gezondheid, eigen regie over je zorg en meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk.

Cultuur en sport

Kunstgrasveld met verschillende sportmaterialen

Rijssen-Holten heeft een rijke cultuur, veel sportverenigingen en inwoners die los van verenigingen met plezier bewegen. Sport en cultuur zijn onmisbaar voor een gezonde maatschappij, deelname aan de samenleving en onderlinge verbondenheid.

Ondernemen en werk

Bovenaanzicht van een industrieterrein

Rijssen-Holten is een ondernemende gemeente. Onze ondernemers spelen een essentiële rol in de lokale economie, zorgen voor de werkgelegenheid en bevorderen daarmee de vitaliteit van Rijssen-Holten.

Wonen, recreëren en veiligheid

Het centrum van Rijssen vanuit het perspectief van een politieagent

Rijssen-Holten is een prachtige gemeente om te wonen en recreëren. Daarnaast is veiligheid een belangrijke basisvoorwaarde voor een gemeente waarin je fijn kan wonen, werken en leven.

Wijken

Een fietser rijdt in een woonwijk

Rijssen-Holten is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen. Mooie en groene wijken dragen bij aan de leefbaarheid en veiligheid. We gaan aan de slag met een mobiliteitsvisie waarin we duurzame keuzes aanmoedigen en ondersteunen.

Duurzaamheid

Een vrouw draagt isolatiemateriaal het huis binnen

Rijssen-Holten is nu een prachtige gemeente, maar moet ook voor toekomstige generaties een fijn, mooi en leefbaar thuis zijn. De komende 4 jaar staat de duurzame groei en ontwikkeling van de gemeente centraal.

Financiën

Het gemeentehuis in Rijssen gezien vanaf het Schild

Rijssen-Holten staat bekend als financieel gezonde gemeente en dat willen we graag zo houden. De lasten voor onze inwoners moeten passen bij het voorzieningenniveau.