Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gemeentelijke bijdrage energiekosten

Als gemeente willen we onze inwoners ondersteunen die financieel in de knel (dreigen te) raken door hogere energiekosten. Er zijn al diverse landelijke regelingen. In Rijssen-Holten stond eind 2022/begin 2023 de regeling Gemeentelijke bijdrage energiekosten open. Deze lokale regeling krijgt een vervolg: de Gemeentelijke bijdrage energiekosten volgens de jaarafrekening(en) 2022.

Op dit moment is het nog niet mogelijk deze bijdrage aan te vragen. Zodra dit kan, leest u het op onze website en vindt u hier een link naar het aanvraagformulier.

Wie komt in aanmerking voor de regeling?

Misschien heeft u recht op een bijdrage in uw energiekosten. Om in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

 • U woont in Rijssen-Holten
 • U bent 21 jaar of ouder
 • Uw termijnbedrag voor energie is hoger dan € 241,- per maand

Beoordeling en hoogte bijdrage

Hoe bepalen wij of u in aanmerking komt voor een bijdrage en hoe hoog de bijdrage is? De bijdrage is geen vast bedrag. Bij de beoordeling van uw aanvraag houden wij rekening met:

 • uw inkomen
 • uw vermogen
 • eventueel ontvangen energietoeslag
 • de Rijksbijdrage van € 190,00 in de maanden november en december 2022

Aanvragen

 • U kunt een aanvraag voor een bijdrage energiekosten volgens de jaarafrekening(en) 2022 aanvragen tot en met 31 december 2023.
 • U vraagt deze bijdrage aan via een online formulier. Om deze aanvraag in te kunnen dienen, hebben wij eerst uw toestemming nodig om de aanvraag volledig digitaal af te kunnen handelen. Heeft u hiervoor nog geen toestemming gegeven? Dan start het formulier met die vraag (u logt in met DigiD). Daarna vult u het aanvraagformulier voor de bijdrage energiekosten in.

Wat heeft u nodig bij de aanvraag?

 • DigiD
 • Kopie van uw paspoort of identiteitskaart (niet uw rijbewijs)
 • Bankpas of bankafschrift met uw naam en rekeningnummer
 • Uw jaarafrekening energie 2022

Hulp nodig?

De vrijwilligers van de Thuisadministratie van ViaVie Welzijn staan voor u klaar als u vragen hebt over het indienen van een aanvraag.

Controle

We controleren aanvragen, mogelijk vragen we u om aanvullende informatie. Blijkt dat de door u ingevulde gegevens niet kloppen, dan kunnen wij een boete opleggen.

Wij kijken of u op basis van uw netto inkomen zonder vakantiegeld (een deel van) de energiekosten kunt betalen. Dit heet draagkracht in inkomen. Deze bedragen berekenen wij op basis van het wettelijk sociaal minimumloon (wsm). Meerinkomen is het inkomen dat hoger is dan het voor u geldende wsm. 

Wettelijk sociaal minimum (netto zonder vakantiegeld)

Leeftijd Gehuwden/samenwonenden Alleenstaanden
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1481,60 € 1037,12
pensioengerechtigde leeftijd € 1560,41 € 1152,41

Draagkracht personen van 21 jaar tot en met pensioengerechtigde leeftijd

Percentage van het wsm Maandelijks gezamenlijk inkomen gehuwden/samenwonenden 21 jaar oud tot pensioengerechtigde leeftijd Maandelijks inkomen alleenstaanden 21 jaar oud tot pensioengerechtigde leeftijd Draagkracht
tot 110% tot € 1629,76 tot € 1140,83 geen draagkracht uit inkomen
110-130% € 1629,76 tot € 1926,08 € 1140,83 tot € 1348,26

20% van het meerinkomen

130-150% € 1926,08 tot € 2222,40 € 1348,26 tot € 1555,68

50% van het meerinkomen

meer dan 150% wsm vanaf € 2222,40 vanaf € 1555,68 

100% van het meerinkomen

Draagkracht personen vanaf pensioengerechtigde leeftijd

Percentage van het wsm Maandelijks gezamenlijk inkomen gehuwden/samenwonenden pensioengerechtigde leeftijd Maandelijks inkomen alleenstaanden pensioengerechtigde leeftijd Draagkracht
tot 110% tot € 1716,45 tot € 1267,65 geen draagkracht uit inkomen
110-130% € 1716,45 tot € 2028,53 € 1267,65 tot € 1498,13 20% van het meerinkomen
130-150% € 2028,53 tot € 2340,62 € 1498,13 tot € 1728,62 50% van het meerinkomen
meer dan 150% wsm vanaf € 2340,62 vanaf € 1728,62 100% van het meerinkomen

 

Voor de bijdrage energiekosten 2022 kijken we ook hoeveel geld u zelf beschikbaar heeft om uw energierekening te betalen. Dit kan bijvoorbeeld geld op uw betaalrekening en/of spaarrekening zijn. Dit noemen we vermogen. We houden rekening met een vermogensgrens. Heeft u meer geld op uw rekeningen dan in de tabel staat (vermogensgrens)? Dan gaan we ervan uit dat u dat geld eerst gebruikt voor het betalen van uw rekeningen. Voor de berekening van de bijdrage wordt het vermogen boven de vermogensgrens omgerekend naar een maandbedrag.

Voor de vermogensgrens gelden de volgende bedragen:

situatie normbedrag
alleenstaand € 6505,-
alleenstaande ouder € 13010,-
getrouwd, geregistreerd partnerschap of samenwonend € 13010,-

 

Rekenvoorbeeld voor een inkomen tot 110%:

Termijnbedrag energie per maand   € 400,00
Prijsplafond   €  241,00 -/-
  Blijft over €  159,00
Draagkracht in inkomen   €      0,00 -/-
Draagkracht in vermogen   €      0,00 -/-
  Blijft over €  159,00
Ontvangen energietoeslag per maand   €  108,33 -/-
  Bijdrage energiekosten per maand €    50,67

Let op: voor de maanden november en december wordt de Rijksbijdrage van €190,00 van het termijnbedrag afgetrokken.

Rekenvoorbeeld voor een inkomen tussen 130-150%:

Termijnbedrag energie per maand   € 800,00
Prijsplafond   €  241,00 -/-
  Blijft over €  559,00
Inkomen echtpaar € 2000,00  
wsm echtpaar €   1481,60  
Draagkracht in inkomen €     518,40  
50% obv draagkracht   €  259,20 -/-
Vermogen echtpaar € 14000,00  
Vermogensgrens €  13010,00  
Draagkracht in vermogen €      990,00  
Vermogen per maand   €    82,50 -/-
  Bijdrage energiekosten per maand € 217,30

Let op: voor de maanden november en december wordt de Rijksbijdrage van €190,00 van het termijnbedrag afgetrokken.

Het landelijke prijsplafond gaat uit van het bedrag dat een gemiddeld huishouden aan energiekosten kan betalen.

Deze regeling vloeit voort uit de Participatiewet. Daarbij moeten we vaststellen of iemand een geldige verblijfstitel  heeft. Een verblijfstitel is of je legaal in Nederland mag verblijven en daarmee aanspraak mag maken op bijdragen op grond van de Participatiewet. Een verblijfstitel staat niet op een rijbewijs. 

Wij proberen uw aanvraag binnen 8 weken af te handelen.

De partner zonder of met een heel laag inkomen heeft recht op deze heffingskorting.  Deze heffingskorting ontvangt u van de Belastingdienst per maand via een Voorlopige Aanslag of per jaar met de aangifte. Weet u niet of u hiervoor in aanmerking komt, check de site van de Belastingdienst.

 • Verandering in inkomen van meer dan 15% is van invloed op de draagkracht in inkomen (zie het rekenvoorbeeld)
 • Door toename van het vermogen tot boven de vermogensgrens heeft u draagkracht in vermogen (zie rekenvoorbeeld 2)