Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Cultuurbudget

Met het cultuurbudget ondersteunt de gemeente amateurorganisaties in Rijssen-Holten bij vernieuwende projecten, activiteiten of investeringen. Het gaat om organisaties die zich bezighouden met kunst en cultuur en een bijdrage leveren aan het culturele leven in Rijssen-Holten.

U kunt cultuurbudget aanvragen van woensdag 28 februari tot en met vrijdag 29 maart 2024.

Om voor het cultuurbudget in aanmerking te komen moet de organisatie en het project, de activiteit of de investering aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden voor de organisatie

  • De organisatie heeft een rechtspersoonlijkheid en is werkzaam in de gemeente Rijssen-Holten. Regionale instellingen die betrokken zijn in Rijssen-Holten kunnen ook in aanmerking komen.
  • De organisatie is aangesloten bij een landelijke, provinciale of gewestelijke overkoepelende organisatie. Het college van burgemeester en wethouders kan hierop om bijzondere redenen een uitzondering maken (ontheffing verlenen).
  • De activiteiten van de organisatie zijn openbaar toegankelijk voor iedereen.

Voorwaarden voor het project, de activiteit of de investering

  • Het project, de activiteit of de investering is gericht op het voortbestaan of een investering in de toekomst. Bij uitzondering kan de organisatie met een meerjarenplan maximaal 3 jaar achter elkaar subsidie aanvragen.
  • Het project, de activiteit of de investering hoort bij 1 of meer van de volgende onderwerpen: muziek, dans, literatuur, toneel, theater, erfgoed, beeldende kunst of media.
  • Projecten, activiteiten of investeringen gericht op het interesseren en enthousiasmeren van de jeugd in Rijssen-Holten tot 18 jaar, krijgen voorrang op andere projecten, activiteiten of andere investeringen.
  • Het cultuurbudget is niet bedoeld voor standaard activiteiten van de organisatie.
  • Commerciële projecten, activiteiten of investeringen komen niet in aanmerking voor het cultuurbudget.

Meer informatie over het cultuurbudget en de voorwaarden vindt u in de Nadere regels cultuurbudget Rijssen-Holten.

U doet de aanvraag voor het Cultuurbudget in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin u de subsidie nodig heeft. Als na de eerste aanvraagtermijn Cultuurbudget over is, openen wij in maart van het jaar waarvoor het Cultuurbudget beschikbaar is, een tweede termijn. Dit maken wij op tijd bekend.

Aanvragen die na de sluitingsdatum binnenkomen nemen wij niet in behandeling. Het college van burgemeester en wethouders vraag de cultuur Advies Raad Rijssen-Holten advies over de aanvragen.

Vraagt u het cultuurbudget aan? Dan moet u daar onder andere de volgende documenten voor aanleveren:

  • Projectbeschrijving
  • Begroting van het project of de activiteit

Deze documenten kunt u toevoegen in het aanvraagformulier.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het cultuurbudget? Neem dan contact op met Martien Sarink via m.sarink@rijssen-holten.nl of bel (0548) 85 48 54.