Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Jeugdfonds

Iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving. Kinderen of jongeren kunnen soms om financiële redenen niet meedoen aan sport- of culturele activiteiten. Heeft u als ouder te weinig geld voor de contributie van de sportclub of bijvoorbeeld een toneelvereniging, voor nieuwe kleren of andere materialen voor de sport- of culturele activiteiten? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor een bijdrage uit het Jeugdsportfonds Sport en Cultuur. Het gaat om kinderen van 4 tot 17 jaar. U vraagt een bijdrage aan via het online formulier.

  • Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit het Jeugdfonds Sport en Cultuur hebben wij inkomensspecificaties van de laatste 3 maanden nodig.
  • De consulent van het Jeugdfonds Sport en Cultuur beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor een bijdrage of vergoeding van de kosten. 
  • Als een aanvraag is toegekend, dan wordt de vergoeding rechtstreeks overgemaakt naar bijvoorbeeld de vereniging.
  • Ouders kunnen een vergoeding aanvragen voor attributen, tenzij de maximale vergoeding van het Jeugdfonds van € 225,- is bereikt. Sportattributen kunnen via de sportwinkels, waar het Jeugdfonds Sport en Cultuur afspraken mee heeft gemaakt, worden aangeschaft. Let op: Intersport Hengelo is geen gecontracteerde sportwinkel.
  • Vooraf gekochte artikelen en attributen worden niet vergoed. En is de aanvraag eenmaal actief, dan kan er geen waardebon meer worden aangevraagd. De waardebon is tot 4 maanden na uitgifte geldig.

Het gaat om kinderen die om financiële redenen niet structureel kunnen sporten of deelnemen aan culturele activiteiten. Het kan dan gaan om kinderen van gezinnen die leven van een bijstandsuitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder de inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm. 

Zorg er voor dat de gegevens van de club of instelling volledig zijn. Het Jeugdfonds vraagt namelijk bij de vereniging de factuur op. Het is noodzakelijk dat de jeugdige staat ingeschreven bij de sportclub/cultuur instelling. Wanneer inschrijving ontbreekt, wordt de aanvraag automatisch afgewezen.

Het toegekende bedrag kan niet gebruikt worden voor openstaande rekeningen/oude schulden. Na ontvangst van de factuur van de club zorgt het Jeugdfonds binnen 4 weken voor betaling aan de club.

Wilt u meer weten over het Jeugdfonds Sport en Cultuur of bent u intermediair en kent u een kind dat in aanmerking komt voor een bijdrage? Kijk dan op jeugdfondssportencultuur.nl.

Coördinator(en):

  • Linda Meijer: bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 08.00-12.00 uur op (038) 45 777 82
  • Helpdesk: Harriet Nijland: bereikbaar op maandag en donderdag van 08.00-12.00 uur op (038) 45 777 71
    E-mail: overijssel@jeugdfondssportencultuur.nl