Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Jeugdfonds

Iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving. Kinderen of jongeren kunnen soms om financiële redenen niet meedoen aan sport- of culturele activiteiten. Heeft u als ouder te weinig geld voor de contributie van de sportclub of bijvoorbeeld een toneelvereniging, voor nieuwe kleren of andere materialen voor de sport- of culturele activiteiten? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor een bijdrage uit het Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds. Het gaat om kinderen van 4 tot 17 jaar.

De fondsen werken via intermediairs. Dat betekent dat de aanvraag voor een kind alleen gedaan kan worden door professionals uit het onderwijs, hulpverlening en gezondheidszorg. Een ouder of sportvereniging kan zelf deze aanvraag niet indienen.

De consulent van het Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor een bijdrage of vergoeding van de kosten. Deze maximale vergoeding voor sport bedraagt € 225,- en voor cultuur € 450,-. Als een aanvraag is toegekend, dan wordt de vergoeding rechtstreeks overgemaakt naar bijvoorbeeld de vereniging. 

Stichting Waander Companje

Binnen de gemeente Rijssen-Holten is de Stichting Waander Companje actief. Deze stichting zet zich ook in voor het financieel ondersteunen van kinderen van 0 tot 16 jaar uit gezinnen waar onvoldoende financiële middelen aanwezig zijn om kinderen aan allerlei activiteiten mee te laten doen. Aanvragen die bij deze stichting worden ingediend en die betrekking hebben op sport of cultuur, worden doorverwezen naar het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds. Overige aanvragen worden door de stichting in behandeling genomen. Een aanvraag voor de Stichting Waander Companje kan door intermediairs worden gedaan door een mail te sturen naar info@stichtingwaandercompanje.nl.

Het gaat om kinderen die om financiële redenen niet structureel kunnen sporten of deelnemen aan culturele activiteiten. Het kan dan gaan om kinderen van gezinnen die leven van een bijstandsuitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder de inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm. 

Wilt u meer weten over het Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds of bent u intermediair en kent u een kind dat in aanmerking komt voor een bijdrage? Kijk dan op www.jeugdsportfonds.nl of www.jeugdcultuurfonds.nl

Coördinator(en): Linda Meijer | ma, wo en vr 08.00-12.00 uur
Helpdesk: Harriet Nijland | ma en do 08.00-12.00 uur
Aanwezig: maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdag
Email: overijssel@jeugdfondssportencultuur.nl
Telefoon: Linda: 038-45 777 82 | Harriet: 038-45 777 71