Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Structurele subsidies (begrotingspost)

Deze subsidie wordt structureel verleend voor een activiteit die doorloopt in een vergelijkbare vorm en omvang. Deze subsidie wordt verleend op basis van een door de gemeenteraad vastgestelde begrotingspost.

Aanvragen

Een aanvraag om subsidie kunt u online indienen. Alleen aanvragen die compleet én tijdig worden ingediend, worden in behandeling genomen.

Bij het aanvraagformulier voegt u een begroting en activiteitenschema toe. Gebruik hiervoor het basisbestand begroting en het basisbestand activiteitenschema.

Heeft u een budgetcontract afgesloten met de gemeente op basis van de Algemene subsidieverordening van de gemeente Rijssen-Holten (ASV), dan kunt u uw aanvraagformulier indienen zoals overeengekomen in het budgetcontract.  

Vul het digitale aanvraagformulier in voor het verantwoorden van uw structurele subsidie volgens de Algemene subsidieverordening van de gemeente.

Kunt u door omstandigheden niet of niet geheel aan uw verantwoordingsverplichtingen voldoen?

U kunt schriftelijk uitstel aanvragen. In de ontvangen subsidiebeschikking 2019 staat voor welke datum u de aanvraag moet inleveren.

In dit verzoek geeft u aan:

  • waarom u uitstel aanvraagt;
  • waarvoor u uitstel aanvraagt (bijvoorbeeld aanleveren van de getekende accountantsverklaring);
  • op welke datum u de gevraagde verantwoordingsgegevens wel kunt aanleveren.

U richt dit verzoek aan:

Gemeente Rijssen-Holten,
team SSO
Postbus 244
7460 AE RIJSSEN.

U mag dit verzoek om uitstel ook indienen via de mail. Deze mail richt u aan Chantal Huisman via c.huisman@rijssen-holten.nl of Truus Hulsman via t.hulsman@rijssen-holten.nl

U vraagt de subsidie aan voor 1 juli, voorafgaande aan het jaar waarvoor u subsidie wilt ontvangen.

Is uw aanvraag niet voor genoemde datum bij ons binnen, dan kan dit gevolgen hebben voor subsidie. U kunt geen rechten ontlenen aan deze aanvraag.

De budgetten voor structurele subsidies worden vastgesteld in de begrotingsraad van november. 

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met:
Truus Hulsman
t: (0548) 854 411
e: t.hulsman@rijssen-holten.nl

Chantal Huisman 
t: (0548) 854 426
e: c.huisman@rijssen-holten.nl