Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Subsidie voor groen- en watermaatregelen

In onze omgeving is steeds meer bebouwing en verharding. De gevolgen van klimaatverandering zijn steeds meer merkbaar. Lange warme en droge periodes kunnen leiden tot hittestress en hevige stortbuien kunnen zorgen voor wateroverlast, vooral in de bebouwde kom.

Het is belangrijk om met elkaar hittestress en wateroverlast tegen te gaan. Zelf nemen we maatregelen in de openbare ruimte, maar die ruimte is maar een klein deel van onze totale buitenruimte. U kunt ook actie ondernemen om beter om te gaan met hitte en water. Wij ondersteunen u hierbij met subsidies.

Subsidie voor regentonnen en bomen

U kunt subsidie krijgen voor:

 • Maximaal 2 regentonnen
 • Maximaal 3 bomen

Let op: deze subsidie is voor particulieren. Bent u ondernemer? Dan kunt u gebruik maken van de subsidie voor groen- en watermaatregelen voor ondernemers.

Subsidie voor het hergebruiken van regenwater, het verwijderen van bestrating, een groen dak, groene gevel of het afkoppelen van de regenpijp

U kunt subsidie krijgen voor:

 • Het hergebruiken van regenwater
 • Het verwijderen van bestrating
 • Een groen dak
 • Een groene gevel
 • Het afkoppelen van de regenpijp

Maak eerst een plan

Voor het gebruiken van regenwater stuurt u een installatieplan, voor het afkoppelen van de regenpijp een afkoppelplan en voor het aanbrengen van een groen dak of groene gevel een inrichtingsplan. Als wij uw plan goedkeuren, dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende voorwaarden:

 • U krijgt subsidie voor maximaal 2 regentonnen.
 • U krijgt het bedrag van de regenton vergoed tot een maximum per ton van € 35,- voor een ton van 100-199 liter en € 60,- voor een ton groter of gelijk aan 200 liter.
 • U ontvangt de subsidie binnen 4 weken na aanvraag op uw rekening.
 • U kunt subsidie aanvragen voor maatregelen die na 2 augustus 2023 zijn uitgevoerd.
 • U laat de regenton(nen) minimaal 5 jaar staan. Als u de woning verkoopt, vervalt deze eis.

Bij de aanvraag heeft u de volgende bijlagen nodig:

 • Foto’s voor en na: zorg ervoor dat de omgeving goed te zien is.
 • Factuur of aankoopbon

Wilt u weten hoe u de regenton op de juiste manier installeert? Lees dan de instructies van Milieu Centraal.

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende voorwaarden:

 • U krijgt subsidie voor maximaal 3 bomen per perceel.
 • U krijgt het bedrag van de boom vergoed, tot een maximum van € 50,- per geplante boom.
 • De boom heeft een stamomtrek van minimaal 8 cm. U vindt de maten op het label aan de boom. Controleer of het ook op de factuur staat.
 • U ontvangt de subsidie binnen 4 weken na aanvraag op uw rekening.
 • U kunt subsidie aanvragen voor maatregelen die na 2 augustus 2023 zijn uitgevoerd.
 • U laat de boom/bomen minimaal 5 jaar staan. Als u de woning verkoopt, vervalt deze eis.

Bij de aanvraag heeft u de volgende bijlagen nodig

 • Foto’s voor en na: zorg ervoor dat de omgeving goed te zien is.
 • Factuur of aankoopbon met daarop de stamomtrek.

Kies de juiste boom voor uw tuin

Denk bij de keuze van de boom aan de maat die de boom krijgt als hij groeit. Grote bomen zijn niet altijd handig voor u of uw buren. Sommige bomen blijven klein. Bijvoorbeeld de meidoorn. Andere bomen kunt u in elk formaat terugsnoeien. Denk hierbij aan een kronkwilg of Lindeboom. Een hovenier kan u meer informatie geven over wat het beste bij u past.

Plant de boom op de juiste manier

Plant een boom met minimaal 4 zakken potgrond. Voeg de potgrond toe aan het plantgat en meng dit met de bestaande grond. Hoe beter de grond, hoe beter de boom groeit en hoe kleiner de kans op ziektes. Geef de boom veel water nadat u deze geplant heeft en dan een tijd niet. Op die manier gaan de wortels op zoek naar water en wortelt de boom beter.

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende voorwaarden:

 • U heeft een plan ingediend en u heeft van ons de bevestiging dat wij uw plan hebben goedgekeurd. Na deze goedkeuring vraagt u subsidie aan.
 • U krijgt subsidie voor de aanschaf en installatie van totaalsystemen voor het opvangen, opslaan en gebruiken van regenwater. Hierbij bedoelen we het totaalsysteem met een watertank, een pomp, een filter, een overloop en een infiltratievoorziening op eigen terrein.
 • U ontvangt 50% van de kosten van de aanschaf en de installatie van het systeem, met een maximum van € 3000,-.
 • Het hele systeem kan minstens 50 liter water per m² van het dak opvangen of het vat heeft een inhoud van minstens 3000 liter.
 • U toont vooraf in een installatieplan aan hoe u het water verwerkt op het perceel.
 • Een erkend installateur verkoopt en installeert het systeem.
 • U ontvangt de subsidie binnen 6 weken na aanvraag op uw rekening.
 • U kunt subsidie aanvragen voor maatregelen die na 2 augustus 2023 zijn uitgevoerd.
 • U gebruikt het systeem minimaal 5 jaar. Als u de woning verkoopt, vervalt deze eis.

Bij de aanvraag heeft u de volgende bijlagen nodig

 • Foto’s voor en na: zorg ervoor dat de omgeving goed te zien is.
 • Factuur of aankoopbon.

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende voorwaarden:

 • U krijgt subsidie voor het ‘ontstenen’ van uw perceel. Dit betekent dat u tegels vervangt door groen.
 • U verwijdert minimaal 10 m² en vervangt de bestrating door beplanting.
 • U ontvangt € 10 per m² tot een maximum bedrag van € 500,- per perceel.
 • U ontvangt de subsidie binnen 6 weken na aanvraag op uw rekening.
 • U kunt subsidie aanvragen voor maatregelen die na 2 augustus 2023 zijn uitgevoerd.
 • U laat de beplanting minimaal 5 jaar staan. Als u de woning verkoopt, vervalt deze eis.

Bij de aanvraag heeft u de volgende bijlagen nodig

 • Foto’s voor en na: zorg ervoor dat de omgeving goed te zien is.
 • Factuur of aankoopbon.

Laat uw bestrating gratis ophalen door de Tegeltaxi

Tot en met oktober gaan onze medewerkers iedere maand op pad met de Tegeltaxi om tegels op te halen die verwijderd zijn om plaats te maken voor groen. Helemaal gratis. De Tegeltaxi rijdt op:

 • Donderdag 5 september 2024
 • Dinsdag 1 oktober 2024

U kunt u aanmelden voor 1 van deze data via duurzaam@rijssen-holten.nl. Vermeld ook uw adres, contactgegevens en het aantal vierkante meter aan tegels. De tegels kunt u een dag van tevoren op de plek leggen waar u ook de afvalcontainer aanbiedt. Let er op dat er ongeveer 50 centimeter (ongeveer 2 stoeptegels) ruimte vrij is rond de tegels die opgehaald moeten worden, zodat de grijparm van de vrachtwagen er bij kan.

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende voorwaarden:

 • U heeft een plan ingediend en u heeft van ons de bevestiging dat wij uw plan hebben goedgekeurd. Na deze goedkeuring vraagt u subsidie aan.
 • U krijgt subsidie voor een groen dak van minimaal 6 m².
 • Als het dak tot en met 49 liter water per m² kan opvangen op eigen terrein, krijgt u maximaal € 20,- per m².
 • Als het dak vanaf 50 liter water per m² kan opvangen op eigen terrein, krijgt u maximaal € 30,- per m².
 • De maximale bijdrage is 75% van de totale kosten. De maximale subsidiebijdrage is € 2.500,- per project. U toont de kosten aan met facturen van een erkend bedrijf / leverancier.
 • Een groen dak is opgebouwd uit minimaal 3 lagen: een water-/wortelwerende laag, drainagelaag (waterafvoer), substraatlaag (voedingsbodem) met daarin de vegetatie (beplanting). De beplanting bestaat vaak uit sedumplanten of speciale bloemmengsels. – U mag een deel van de opslag van 50 liter per m² op het eigen perceel aanleggen, bijvoorbeeld met een infiltratievoorziening.
 • U toont vooraf in een inrichtingsplan aan hoe het groene dak er uit komt te zien. Let er op dat de constructie van het dak de zwaardere daklast aankan. Verzwaart u de constructie? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan.
 • U ontvangt de subsidie binnen 6 weken na aanvraag op uw rekening.
 • U kunt subsidie aanvragen voor maatregelen die na 2 augustus 2023 zijn uitgevoerd.
 • U laat het groene dak minimaal 5 jaar liggen. Als u de woning verkoopt, vervalt deze eis.

Heeft u vragen over de inrichting van een groen dak of wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op met een hovenier.

Bij de aanvraag heeft u de volgende bijlagen nodig:

 • Foto voor en na van de locatie
 • Factuur of aankoopbon. Voor daken met een opvang van 50 liter water of meer per m² staat daarop duidelijk aangegeven wat het waterbergend vermogen is.
 • Een inrichtingsplan als u deze 50 liter water ergens anders op uw perceel opvangt.

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende voorwaarden:

 • U heeft een plan ingediend en u heeft van ons de bevestiging dat wij uw plan hebben goedgekeurd. Na deze goedkeuring vraagt u subsidie aan.
 • U krijgt subsidie voor een groene gevel met beplanting op de begane grond. Dit is een gevelsysteem met klimplanten en een klimconstructie. Er zijn verschillende klimplanten die tot grote hoogte kunnen klimmen. Bijvoorbeeld Blauwe Regen, Ramblerrozen, Klimop, Wilde Wingerd en Clematis vitalba. U kunt hierover advies vragen bij een hovenier.
 • U ontvangt 50% van de gemaakte kosten met een maximum van € 5.000,-.
 • U toont vooraf in een inrichtingsplan aan om welke gevel het gaat en welke constructie u gebruikt. Plaatst u een aparte constructie voor de planten, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan.
 • U ontvangt de subsidie binnen 6 weken na aanvraag op uw rekening.
 • U kunt subsidie aanvragen voor maatregelen die na 2 augustus 2023 zijn uitgevoerd.
 • U laat de groene gevel minimaal 5 jaar zitten. Als u de woning verkoopt, vervalt deze eis.

Bij de aanvraag heeft u de volgende bijlagen nodig

 • Foto’s voor en na: zorg ervoor dat de omgeving goed te zien is.
 • Factuur of aankoopbon

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende voorwaarden:

 • U heeft een plan ingediend en u heeft van ons de bevestiging dat wij uw plan hebben goedgekeurd. Na deze goedkeuring vraagt u subsidie aan.
 • U krijgt subsidie als u de regenpijp afkoppelt van de riolering.
 • Het dakoppervlak wat u hiermee afkoppelt, is minimaal 50 liter per m².
 • U ontvangt €10,- m² tot een maximum van 75% van de kosten.
 • U toont vooraf in een afkoppelplan aan hoe u het water verwerkt op het perceel. Dit is minimaal 50 liter water.
 • U ontvangt de subsidie binnen 6 weken na aanvraag op uw rekening.
 • U kunt subsidie aanvragen voor maatregelen die na 2 augustus 2023 zijn uitgevoerd.
 • De regenpijp blijft minimaal 5 jaar afgekoppeld. Als u de woning verkoopt, vervalt deze eis.

Bij de aanvraag heeft u de volgende bijlagen nodig

 • Foto’s voor en na: zorg ervoor dat de omgeving goed te zien is.
 • Factuur of aankoopbon.

U mag meerdere subsidies binnen deze regeling combineren. De volgende subsidies kunt u niet combineren:

 • Een groen dak met een opvangcapaciteit van 50 liter water en het afkoppelen van de regenpijp
 • Gebruik regenwater en het afkoppelen van de regenpijp

 • De aanvrager is eigenaar van de woning, het pand of het perceel waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
 • Het gebouw en/of het perceel ligt in Rijssen-Holten.
 • De hoogte van de subsidie volgt uit de facturen of aankoopbonnen.
 • Het combineren en stapelen van subsidies van de gemeente of het waterschap is niet toegestaan.
 • Wij controleren via steekproeven of wij de subsidie terecht hebben verstrekt. Als wij bij u op het perceel willen kijken, nemen wij contact met u op.
 • Als uit controle blijkt dat de maatregel waarvoor u subsidie heeft ontvangen niet (helemaal) volgens de aanvraag is aangelegd, kunnen wij de toegekende subsidie intrekken. Dit betekent dan dat u het subsidiebedrag terug moet betalen.
 • We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als blijkt dat het beschikbare budget op is, dan vermelden we dit op de website.

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? De vrijwilligers van de Thuisadministratie van ViaVie Welzijn staan voor u klaar als u vragen hebt over het aanvragen van een DigiD en/of het indienen van een aanvraag.