Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Begraven of cremeren

Is uw naaste overleden en wilt u de begrafenis of crematie regelen? Veel nabestaanden laten zich hierin bijstaan door een uitvaartondernemer. Deze kan voor u aangifte doen van overlijden en een graf of urnenplaats (grafrechten) aanvragen.

Grafuitgifte

De gemeente geeft graven uit op de gemeentelijke begraafplaatsen. Iedere inwoner kan een graf kopen voor iemand die is overleden. U vraagt dan grafrechten aan. Deze grafrechten geven recht op een graf voor onbepaalde tijd. Er zijn 2 soorten graven:

 • een particulier graf
 • een urnennis of urnengraf

Gebruik voor het aanvragen van grafrechten het digitale formulier bovenaan deze pagina. Wilt u als inwoner grafrechten aanvragen? Neem dan contact op met Burgerzaken via burgerzaken@rijssen-holten.nl.

Een overledene moet uiterlijk 6 werkdagen na overlijden begraven of gecremeerd worden. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Vraag dan om toestemming voor uitstel. Dit kan alleen in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld:

 • familieleden moeten uit het buitenland komen.
 • het lichaam moet onderzocht wordt vanwege een misdrijf.
 • de moeder van een doodgeboren of kort na de geboorte gestorven kind is in slechte lichamelijke toestand.

U vraag toestemming voor uitstel bij de gemeente. Hiervoor heeft u een verklaring van geen bezwaar van de dokter nodig.

U kunt alleen grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan als u een particulier graf heeft. Dit heet ook wel een eigen graf of familiegraf. Heeft u een algemeen graf? Dan kan dit niet.

Grafrechten verlengen

Als een graf op uw naam staat, kunt u de grafrechten verlengen. Dien hiervoor schriftelijk een verzoek in bij de gemeente, afdeling Burgerzaken.

Grafrechten afstaan 

U kunt ook afstand doen van uw grafrechten. Lever hiervoor een afstandsverklaring in bij de gemeente, afdeling Burgerzaken. 

Grafrechten overschrijven

Is de koper van het graf overleden? Dan kunt u de grafrechten overschrijven naar een familielid. Dien hiervoor een schriftelijk verzoek in bij de gemeente, afdeling Burgerzaken. 

Voor het plaatsen of wijzigen van een gedenkteken op een graf heeft u een vergunning nodig. Deze wordt afgegeven bij de uitgifte van een graf.  

U heeft een vergunning nodig om een overleden te laten herbegraven of alsnog cremeren. Een begrafenisondernemer kan de vergunning voor u aanvragen. U kunt de vergunning ook zelf aanvragen. 

Rijssen-Holten kent 7 begraafplaatsen, verdeelt over de kernen Rijssen en Holten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van de begraafplaatsen. Dit kan via begraafplaats@rijssen-holten.nl of op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur via 06 1283 5107.

Rijssen

 • Gemeentelijke begraafplaat Het Lentfert (Schapendijk)
 • Oude gemeentelijke begraafplaats (Lentfersweg)
 • Rooms-Katholieke begraafplaats (Enterstraat)
 • Joodse begraafplaats (Arend Baanstraat)

Holten

 • Nieuwe gemeentelijke begraafplaats (Oude Deventerweg)
 • Oude gemeentelijke begraafplaats (Kerkhofsweg)
 • Canadese Begraafplaats (Eekhoornweg)

Situatie Kosten
Uitgifte graf € 3934,-
Kindergraf € 1967,-
Kindergraf (niet lokaal) € 3934,-
Urnengraf/nis € 2754,-
Uitgifte graf sectie III € 7868,-
Begraving 1e en 2e (12 jaar en ouder) € 689,-
Begraving beneden 1 jaar € 172,-
Begraving beneden 1 jaar (niet lokaal) € 344,-
Begraving 1 tot 12 jaar € 344,-
Begraving 1 tot 12 jaar (niet lokaal) € 689,-
Bijzetting in urnengraf/nis € 262,-
Opgraven en herbegraven € 1148,-
Opgraven en verwijderen asbus € 154,-
Ruimen graf € 516,-
Verstrooien as per asbus € 262,-
Naamplaatje op verstrooiingsveld € 121,-
Grafonderhoud € 102,-
Onderhoud 2 aansluitende graven € 154,-
Voor elk volgend graf € 26,-