Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Klacht over een medewerker indienen

Als u ontevreden bent over de manier waarop u door een medewerker of bestuurder van de gemeente bent behandeld, kunt u een klacht indienen.

Voorbeelden van klachten over ons handelen zijn:

  • u vindt dat u niet netjes behandeld bent
  • u geen antwoord krijgt op uw brief of daarop veel te lang moet wachten
  • de gemeente toezeggingen of afspraken niet nakomt
  • u zonder opgave van redenen gevraagde informatie niet ontvangt

Wij kunnen u vragen om meer uitleg. Dit kan ook mondeling. U legt dan precies uit wat er gebeurd is. Wij laten u weten wat wij met uw klacht doen. Wij nemen binnen een week contact met u op. 

U kunt een klacht indienen over een medewerker door het klachtenformulier in te vullen.

Klachten of meldingen openbare ruimte

Klachten of meldingen over de buitenruimte geeft u door via een melding of klacht over de openbare ruimte.

Termijn voor het afhandelen van een klacht

Wij behandelen uw klacht binnen 6 weken. Als dit niet lukt, ontvangt u van ons een bericht. De vertraging is maximaal 4 weken. Verder uitstel is mogelijk als u daar schriftelijk mee akkoord gaat.

Wilt u uw klacht mondeling bespreken? Bel dan met de klachtencoördinator via (0548) 85 48 54.

U krijgt een ontvangstbevestiging met een uitleg van de procedure. In de meeste gevallen sturen wij uw klacht intern door. U krijgt de mogelijkheid om gehoord te worden. U krijgt schriftelijk een besluit met onderbouwing op uw klacht.

Als u het niet eens bent met het besluit op uw klacht of het besluit is niet binnen de gestelde termijn genomen, dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman