Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Melding of klacht over de openbare ruimte

De openbare ruimte is een verzamelnaam voor de plekken die wij allemaal gebruiken, zoals straten en parken. Soms gaat er iets kapot en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Bijvoorbeeld als een putdeksel verdwenen is. Of er is afval achter gebleven of de prullenbak is vol. U kunt deze klachten of meldingen doorgeven via het online meldformulier.

Een overzicht van de onderwerpen waarover u een melding in kunt dienen vindt u verderop op deze pagina.

Doet u uw melding zonder DigiD?

Dan kunt u uw contactgegevens invullen. Wij houden u dan op de hoogte van de voortgang van uw melding. Vaak hebben we nog een vraag. Daarmee kunnen we het probleem sneller of beter oplossen. Of we willen iets uitleggen. Wij willen u dan graag even bellen of een e-mailbericht sturen. Wij gebruiken uw telefoonnummer en e-mailadres alléén voor deze melding.

Doet u uw melding zonder DigiD en vult u geen contactgegevens in?

Dan kunnen wij u niet op de hoogte houden van de voortgang van uw melding. Ook kunnen wij uw melding soms niet afhandelen, omdat wij niet alle informatie hebben.

Spoed

Is er sprake is van een noodsituatie? Neem dan contact op:

 • Levensbedreigende situatie: 112
 • Onveilige situatie openbare ruimte/spoed: (0548) 85 48 54

Andere meldingen

Bij spoed belt u ons altijd via (0548) 85 48 54.  Buiten kantoortijden krijgt u de dienstdoende medewerker aan de lijn als u een 1 toetst in het keuzemenu. Spoedmeldingen zijn:

 • verstopte straatkolk, water op straat
 • storing aan een pompgemaaltje (een brandend lampje op de kast)
 • rioolverstoppingen van het hoofdriool (Bij klachten door rioolverstoppingen in uw woning of op uw terrein, moet u zelf actie ondernemen of contact leggen met een loodgieter).
 • verzakkingen van de weg door rioollekkage
 • stank in uw woning
 • verstopte duiker
 • gladheid
 • gevaarlijke situaties op de weg, gat in het wegdek

In het formulier kunt u over afval de volgende meldingen doorgeven:

 • afvalbakken
 • afvalinzameling
 • illegaal storten afval
 • zwerfafval (gevonden lachgastanks kunt u ook doorgeven als zwerfafval)
 • glasbakken
 • verkeerd aanbieden (tijd/plaats) container
 • container niet geleegd

In het formulier kunt u over groen de volgende meldingen doorgeven:

 • maaien buiten de bebouwde kom (bermen)
 • slootonderhoud
 • snoeien bomen
 • bladkorven
 • zieke boom
 • illegaal kappen/snoeien
 • stormschade aan openbaar groen
 • snoeien beplanting
 • onkruid in beplanting
 • maaien
 • onkruid in bestrating

In het formulier kunt u over overlast de volgende meldingen doorgeven:

 • stormschade aan gebouwen
 • schade aan straatmeubilair
 • treinverkeer
 • klacht over een bedrijf
 • aanhangwagen/caravan
 • bouwwerkzaamheden
 • schade aan bushokjes
 • overlast door inwoners
 • overlast door evenementen
 • overlast door rook

Vuurwerkoverlast

Merkt u dat er buiten de toegestane tijden vuurwerk wordt afgestoken? Dan kunt u dat bij ons melden. Door deze meldingen krijgen wij meer informatie over de locaties waar de overlast het vaakst voorkomt. Wij kunnen niet actief handhaven op het moment dat het gebeurt, maar dergelijke hotspots kunnen wel in controlerondes meegenomen worden.

Vuurwerkoverlast melden

In het formulier kunt u over verkeer de volgende meldingen doorgeven:

 • verkeersborden
 • verkeerssituatie (ook foutparkeren kunt u hier melden)
 • gladheid

Meer informatie over gladheidsbestrijding vindt u ook op de pagina Gladheid

Heeft u gemerkt dat een lantaarnpaal kapot is en de straatverlichting niet werkt? Dan kunt u dat bij ons melden.

Als er meer dan 3 lantaarnpalen niet branden in uw straat, kan er een storing in het stroomnetwerk zijn. We melden dit bij Enexis, de netbeheerder in onze gemeente. Medewerkers van Enexis lossen de storing op of vervangen de lamp dan zo snel mogelijk. Dat is meestal binnen 2 weken

In het formulier kunt u naast de hierboven genoemde onderwerpen, ook een melding indienen over 1 van onderstaande categorieën.

Dieren en ongedierte

 • aangetroffen dood ree
 • aangetroffen dood konijn/vogel/enzovoorts
 • ongedierte
 • suggestie plaatsing afvalbakken/dispenser
 • eikenprocessierups
 • overlast hondenpoep
 • dode dieren

Verlichting

 • lichtreclame
 • aangereden lantaarnpaal
 • lichtsterkte
 • defecte lantaarnpaal

Wegonderhoud

 • onderhoud bestrating
 • belijning
 • straatreiniging
 • asfalt
 • onderhoud zandwegen
 • onderhoud putdeksels

Riolering

 • stankoverlast riool
 • verstopte straatkolken
 • rioolverstoppingen
 • storing drukriolering

Spelvoorzieningen

 • speeltoestellen openbare ruimte
 • hekken en afrasteringen

Vuurwerkschade

 • speeltuinen/spelvoorzieningen
 • openbare verlichting
 • sportvelden
 • asfalt/bestrating
 • groen
 • riolering
 • straatmeubilair

Let op: vuurwerkoverlast meldt u via het formulier Vuurwerkoverlast.

Waterpartijen en vijvers

 • waterpartijen en vijvers

Ligt de locatie van de waterpartij of vijver in Rijssen binnen de bebouwde kom? Doe dan een melding bij het waterschap Vechtstromen.

Links