Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Klacht over een medewerker indienen

Als u ontevreden bent over de manier waarop u door de een medewerker of bestuurder van de gemeente bent behandeld, kunt u een klacht indienen.

Voorbeelden van klachten over ons handelen zijn:

  • u vindt dat u niet netjes behandeld bent
  • u geen antwoord krijgt op uw brief of daarop veel te lang moet wachten
  • de gemeente toezeggingen of afspraken niet nakomt
  • u zonder opgave van redenen gevraagde informatie niet ontvangt

Wij kunnen u vragen om meer uitleg. Dit kan ook mondeling. U legt dan precies uit wat er gebeurd is. Wij laten u weten wat wij besluiten over uw klacht.

U kunt een klacht indienen door het klachtenformulier in te vullen en te mailen naar gemeente@rijssen-holten.nl onder vermelding van ‘Klacht over de gemeente’ of per post te sturen naar:

Gemeente Rijssen-Holten
Klachtencoördinator
Postbus 244
7460 AE Rijssen

Klachten of meldingen openbare ruimte

Klachten of meldingen over de buitenruimte geeft u door op de pagina melding of klacht over de openbare ruimte.

Termijn voor het afhandelen van een klacht

Wij behandelen uw klacht binnen 6 weken. Als dit niet lukt, ontvangt u van ons een bericht. De vertraging is maximaal 4 weken. Verder uitstel is mogelijk als u daar schriftelijk mee akkoord gaat.

Wilt u uw klacht mondeling bespreken? Bel dan met de klachtencoördinator via (0548) 854 854.

Als u het niet eens bent met het besluit op uw klacht of het besluit is niet binnen de gestelde termijn genomen, dan kunt u contact opnemen met de Overijsselse Ombudsman. 

U krijgt een ontvangstbevestiging met een uitleg van de procedure. In de meeste gevallen wordt uw klacht intern doorgezonden. U krijgt de mogelijkheid om gehoord te worden. U krijgt schriftelijk een besluit met onderbouwing op uw klacht.